Sök

Hot och våld

Här finns information om vad du bör göra och till vem du ska vända dig vid eventuella hotfulla situationer. Hot och våld är handlingar som överskrider gränserna för vad som är lagligt, socialt accepterat och tillåtet.

Vikten av att anmäla hot och våld

Det är viktigt att Högskolan får information om eventuella hot- och våldssituationer, oavsett allvaret i situationen. Detta för att kunna vidta åtgärder för att göra din studietid så trygg och säker som möjligt.

  1. Vänd dig till lärare, programansvarig, studerandearbetsmiljöombud eller Studenthälsan.
  2. Anmäl alla hotfulla situationer i Helpdesk under rubriken ”Anmäl tillbud eller incident” och sedan kategorin ”Övrigt”.
    Helpdesk
  3. Din anmälan hanteras av berörd akademi tillsammans med Högskolans miljö- och säkerhetssamordnare som kontaktar dig vid behov.

Om du behöver någon att prata med kan du kontakta Studenthälsan på Högskolan.

Studenthälsan

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt