Sök

Examensarbete för ingenjörsprogram på ITE

Syftet med examensarbetet är framför allt att förbereda dig för den kommande yrkesverksamheten men också att ge dig möjligheten att i ett slutarbete visa att du har uppnått den kunskapsnivå som examen representerar. Nedan följer information till studenter vid både högskole- och civilingenjörsprogrammens examensarbete år 3. Notera att kursen går två gånger per år: vårterminen och hösterminen. 

Priser och utmärkelser

HMS-stipendiet:

Bästa examensarbete Data-, Elektro-, Mekatronik- och Civilingenjör, 20 000 kronor

2021
Digital twin of crane robot Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Video från Utexpo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020
Steering of the second front axle in Volvo trucks Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Video från Utexpo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019
Study on Fingerprinting of Locally Assigned MAC-Addresses​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018
Verification of 3D-printed quasi-optical lenses for 60GHz radar applications​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Vetenskaplig publikation​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017
Indirect Tire Monitoring System - Machine Learning Approach Länk till annan webbplats.
Vetenskaplig publikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016
Räkning av Personer i Rörelse med Bildtolkning Länk till annan webbplats.

2015
Newtons andra vagn Länk till annan webbplats.

2014
Avståndsmätning med Hög Noggrannhet till Låg Kostnad Länk till annan webbplats.

2013
Smart Grid Länk till annan webbplats.

2012
Industriellt styrsystem: Automatisering av spånsug på ett snickeri Länk till annan webbplats.

2011
Design and Implementation of Cooperative Adaptive Cruise Control Länk till annan webbplats.

2010
Trådlös styrning av larmsystem Länk till annan webbplats.

2009
Automatisk viktkontroll av glascontainer Länk till annan webbplats.
MindMe Länk till annan webbplats.

2008
SpeedDisk - Snabb, obegränsad lagring med Amazon S3 och flertrådning Länk till annan webbplats.

2007
Mek Stans 07 Länk till annan webbplats.


Stipendiater Lektor Sten Fåhrés minnesfond:

Bästa examensarbete – allmänna stipendiet, samtliga ingenjörsprogram​

2021 Tredje pris: 2000 kronor
Smart Dressing: Towards Digitalized Wound Monitoring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Video från Utexpo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020 Andra pris: 10 000 kronor
Automatiserat växthus:
Smart Greenhouse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Smart Greenhouse: A microcontroller based architecture for autonomous and remote control Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Video från Utexpo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020 Tredje pris: 2 000 kronor
Implementation av sensor- och kommunikationsteknik till PAL-produkter (Implementation of Sensor and Communication Technology for PAL Products) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Video från Utexpo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019 ​Delat tredjepris, 2000 kronor​:

Face recognition and speech recognition for access control​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Image analysis for smart manufacturing​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

​2018​ Första pris, 25 000 kronor​:

Fruit and Vegetable Identification Using Machine Learning, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Vetenskaplig publikation​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

​2018 Andra pris, 10 000 kronor​:

Automatisk aeroponisk odling ​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Wimanska priset​:

Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen, 50 000 kronor​:

2019Automatisk aeroponisk odling​  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sparbanksstiftelsen Kronan:

2020
Steering of the second front axle in Volvo trucks  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(50 000 kronor)

2018

Detection of common environmental interferences in front of a camera lens Länk till annan webbplats. (50 000 kronor)

Automatiserad pulsationsrigg med övervakning och loggning av mätdata Länk till annan webbplats. (25 000 kronor)

Automatisk aeroponisk odling (25 000 kronor) Länk till annan webbplats.

2017
Indirect Tire Monitoring System - Machine Learning Approach Länk till annan webbplats. (50 000 kronor)

2013
Smart Grid Länk till annan webbplats. (25 000 kronor)


Stena Recycling:

2021
Automatiserad depanelisering av smartphones Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Video från Utexpo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020
Automatic monitoring of bins Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Video från Utexpo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Swedish Embedded Award:

2016 Nominerade:
Skapandet av kallplasma för jonisering av luft Länk till annan webbplats.
Last Mile Vehicle: Power Board Kit Länk till annan webbplats.

2015 Nominerade:
Modern Träningsmaskin Länk till annan webbplats.

2013 Nominerade:
Låsanordning med induktiv laddning för elcyklar Länk till annan webbplats.

2012 Nominerade:
Industriellt styrsystem: Automatisering av spånsug på ett snickeri Länk till annan webbplats.

2011 Nominerade:
Design and Implementation of Cooperative Adaptive Cruise Control Länk till annan webbplats.

2008 Nominerade:
PTAG - aktiv RFID-tag med GPS

 

Processen för examensarbetet följer nedanstående moment:

uppdaterad

Kontakt

Dela