Sök

Dokumentation av studier

Varje högskola eller universitet måste föra studieregister med uppgifter individuellt för varje student. I studieregistret anges alla studenter med namn och personnummer. Fullständigt personnummer eller namn får dock inte användas när provresultat meddelas, varken på akademiernas anslagstavla eller på webben. Detta gäller även om webbsidan är skyddad av lösenord.

Följande studieuppgifter ska dokumenteras:

  • behörighet
  • urvalsgrund
  • antagning
  • deltagande i utbildning och prov
  • studieresultat
  • betyg
  • tillgodoräknande av utbildning
  • examen

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt