Sök

Offentlighets­principen

Som myndighet omfattas Högskolan av offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i Högskolans verksamhet.

Allmänna handlingar

En del av offentlighetsprincipen, handlingsoffentligheten, innebär i princip att alla, svenska medborgare och utlänningar, har rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna. Huvudregeln är alltså att allmänna handlingar är offentliga. För att en handling ska bli hemlig måste det finnas stöd för detta i offentlighets- och sekretesslagen. Det är framför allt vissa beslut som rör enskilda personer som kan vara sekretessbelagda.

Handlingar på Högskolan som är allmänna/offentliga

  • Uppgifter i Ladok
  • Tentamensresultat
  • Ett skrivet prov när betyget är satt
  • Tidigare givna tentafrågor
  • Rapporter, uppsatser med mera efter att betyget har fastställts

Offentliga handlingar kan begäras ut

Vem som helst kan begära ut allmänna handlingar mot en avgift enligt avgiftsförordningen. Detta gäller även skriftliga provsvar. Provsvar får lämnas ut först när betyget har fastställts och registrerats i Ladok. Om en student begär omprövning av betyg ska provsvaret bevaras i två år. Högskolan har en egen handling kring hantering av allmänna handlingar och diarieföring.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt