Pausa eller avbryta studierna

Om du behöver ta paus i din utbildning eller om du inte kan påbörja din utbildning när den startar behöver du kontakta Högskolan för att inte gå miste om möjligheten att gå utbildningen vid ett senare tillfälle. Här kan du se om du behöver göra ett studieuppehåll, studieavbrott eller ansöka om anstånd med studierna.

Studieavbrott

Om du inte planerar att gå den utbildning som du redan har registrerat dig på bör du anmäla ett studieavbrott till Högskolan.

Studieuppehåll

Om du under en begränsad tidsperiod inte kan bedriva studier kan du ansöka om att göra ett studieuppehåll. Du kan ansöka om studieuppehåll tidigast tre veckor efter att din utbildning har startat.

För att kunna beviljas ett studieuppehåll med platsgaranti krävs det att du har särskilda skäl för uppehållet. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller handla om till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. För att Högskolan ska kunna bedöma om särskilda skäl finns är det viktigt att du bifogar handlingar (intyg eller personligt brev) som styrker ditt skäl till studieuppehållet.

Om du gör ett uppehåll i studierna utan att meddela Högskolan anses du ha avbrutit dina studier, vilket i praktiken innebär att du förlorar din plats på programmet.

Fakta om studieuppehåll

 • Ett beviljat studieuppehåll med platsgaranti innebär att du har en garanterad plats i utbildningen efter uppehållets slut.
 • Under ett studieuppehåll på program får du bara göra examinationer, till exempel skriva tenta eller hemtenta, på kurser som du tidigare har varit registrerad på. Du kan inte registrera eller omregistrera dig på kurser inom programmet under ditt studieuppehåll.
  • Om du inte kan anmäla dig till en omtenta kontaktar du Servicecenter före sista anmälningsdag. Du kan inte anmäla dig till tenta i efterhand.
 • Under ett studieuppehåll kan du inte få studiemedel från CSN.

Anstånd med studier

Om du är antagen till ett utbildningsprogram en viss termin men inte kan börja studera, kan du ansöka om att påbörja utbildningen vid nästa antagningsomgång. Det kallas för anstånd med studier. Anstånd med studier beviljas normalt sett bara om du har särskilda skäl, det vill säga om du själv inte kan påverka omständigheterna.

Exempel på särskilda skäl för anstånd:

 • Sociala skäl
 • Medicinska skäl
 • Vård av barn
 • Värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring
 • Studentfackliga uppdrag
 • Uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

uppdaterad

2019-02-28

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta Servicecenter: servicecenter@hh.se