Sök

Anstånd med studier

Om du är antagen till ett utbildningsprogram en viss termin men inte kan börja studera, kan du ansöka om att påbörja utbildningen vid nästa antagningsomgång. Anstånd med studier beviljas normalt sett bara om du har särskilda skäl, det vill säga om du själv inte kan påverka omständigheterna.

Exempel på särskilda skäl för anstånd

  • Sociala skäl
  • Medicinska skäl
  • Vård av barn
  • Värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring
  • Studentfackliga uppdrag
  • Uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt