Sök

VFU-dokument för sjuksköterskestudenter

Nedan finner du aktuella dokument kring VFU för både studenter och handledare.

Personuppgifter

Högskolan i Halmstad (HH) samlar in och behandlar studenters personuppgifter för att administrera VFU-placeringar och gör detta i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Även varje VFU-placering behandlar sina studenters personuppgifter. Läs mer om hur HH behandlar personuppgifter och dina rättigheter på hh.se/dataskydd.

Frågor om VFU

Har du frågor om VFU?

Kontakta VFU-samordnare:

sskvfu@hh.se

uppdaterad

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta din programansvarig:

Ulrica Åström (sjuksköterskestudenter, Varberg)

Elenita Forsberg (sjuksköterskestudenter, Halmstad)

Jeanette Källstrand (specialistsjuksköterskestudenter)