IT-support och Helpdesk

Helpdesk är en tjänst för studenter och personal. Där kan du själv anmäla ärenden för att få hjälp med olika saker inom Högskolan.

I Helpdesk kan du framför allt kontakta IT-supporten, men också Servicecenter och biblioteket eller få hjälp med sådant som till exempel rör Studentladok, lärplattformen, passerkort och lokaler. I Helpdesk kan du även ändra dina lösenord.

För medarbetare på Högskolan

Är du anställd kan du också till exempel skriva ut klasslistor och uppdatera vissa av dina uppgifter i personaldatabasen via Helpdesk.

Inloggning och driftstörningar

Självbetjäning
Aktuellt
2021-01-09
KLART - Blackboard stängt 9-10 januari
Blackboard uppgraderas under helgen 9-10/1 2021

Stäng
2020-11-11 09:02
KLART - Blackboard - Problem med att nå Blackboard
Just nu är det problem med att logga in i Blackboard. Vi håller på att felsöka problemet och kommer att löpande informera när vi vet mer. - 09:21 Ett team på Blackboard håller just nu på att arbeta med att lösa problemet - 10:01 Drift är nu återställd!

Stäng
2020-10-28 10:33
KLART - Utskriftsproblem
Skriva ut via e-post till secureprint@hh.se fungerar inte.

Stäng
2020-10-26 08:03
KLART - Nätverksproblem
På morgonen har det varit problem med Högskolans nätverk, felsökning pågår och åtgärder är vidtagna. Slutlig uppdatering Samtliga detekterade fel med anledning av detta är nu lösta. Uppdatering 16:00 Felet är nu identifierat och en temporär lösning är implementerad. Fortsatta åtgärder är under övervägande. Uppdatering 13:25 Tyvärr kvarstår fortfarande en del olösta nätverksproblem, bland annat relaterat till Eduroam och ett antal andra system. Vi kan inte ge en tidsuppskattning på när problemen är lösta.

Stäng
2020-10-01 08:43
KLART - Problem med mail.hh.se
Vår epostleverantör Office 365 har just nu en driftstörning som innebär att man inte kan gå till mail.hh.se. Outlookappen för PC/MAC och iPhone/Android verkar fungera som vanligt så använd dessa där det är möjligt.

Stäng

uppdaterad

2021-01-15

Kontakt

Dela

Kontakt