Sök

Tentaregler

När du ska skriva en salstenta gäller särskilda regler som du måste följa, till exempel när du får lämna salen, vad du får ha med dig och hur du ska agera i salen.

Regler inför, under och efter salstentan

Inför tentan

 • Ta med giltig legitimation, exempelvis körkort eller pass (passerkort eller legitimation som har gått ut är inte en giltig legitimation. Inte heller det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller som id-handling på Högskolan). Utan en giltig legitimation får du inte skriva din tenta.
 • Ta med din kod på en lapp (du hittar den vid din anmälan i Studentladok).
 • Ta också med blyertspenna, suddgummi, bläckpenna och övriga godkända hjälpmedel till tentan. Kontakta din lärare om du är osäker på vad du får ha med dig.
 • Du får inte ha anteckningar, dator, mobiltelefon, smarta klockor eller annan elektronisk utrustning vid skrivplatsen. Misstänkt fusk rapporteras direkt.
  Fusk och plagiat
 • Skrivpapper, handsprit och engångshandskar finns tillgängligt i salen.
 • Du får ta med dig mat och dryck och äta under tiden.
 • Kom i god tid, gärna 30 minuter före utsatt tid. Information ges 10 minuter innan tentan startar, dörren till salen stängs i samband med det. Detta är extra viktigt om du har tenta i en stor sal som Bingo, Baertlingsalen eller i hus S.
 • Du blir inte insläppt om du kommer senare än 30 minuter efter utsatt tid.

Under tentan

 1. Håll avstånd till andra i och utanför salen.
 2. Ha din legitimation och anonymkod redo när du ska gå in i salen.
 3. Om du tar med mobiltelefon, stäng av den, lägg den i din väska eller jacka och häng av dig på anvisad plats.
 4. Gå till anvisad/uppdukad plats i skrivsalen. Lägg din legitimation och anonymkod väl synliga på bänken.
 5. Du får inte prata med andra studenter under tentans gång.
 6. Tentan ligger i det uppochnedvända tentaomslaget på skrivplatsen. Omslaget med tentan får vändas först när tentavärden meddelar att det är tillåtet. För tidigt öppnat tentaomslag betraktas som fusk och kommer att rapporteras.
 7. Skriv din tenta.
 8. Gå fram en i taget till tentavärden om du behöver kontakta lärare eller gå på toaletten. Du får lämna salen tidigast efter 40 minuter, det gäller även för toalettbesök.
 9. Ta med tentan och allt annat från skrivplatsen för att undvika onödigt spring i salen. Gå fram en i taget för att undvika köbildning vid inlämningen. 
 10. Lägg din tenta och din legitimation på anvisad plats och ta ett steg tillbaka medan tentavärden kontrollerar ditt inlämnade material.
 11. Lämna salen och fortsätt att hålla avstånd till andra på plats.

Efter tentan

 1. När din lärare har rättat tentan får du ditt resultat i Studentladok.
 2. Några dagar efter att du har fått resultatet kan du hämta din tenta i Servicecenter.

Hämta en tenta

Legitimering vid tentor

Du måste visa legitimation i samband med en tenta om:

 • det är nödvändigt för att säkerställa rättssäkerheten (vilket normalt sett är fallet vid en tenta)
 • det kan göras så att andra studenter eller deltagare inte ser din legitimation
 • det kan genomföras utan att spelas in.

Så kan legitimering vid tenta på distans göras:

 • examinator eller tentavärd tar ut varje enskild student i ett enskilt digitalt rum (så kallade ”Breakout rooms”). Där visar du din legitimation för kameran och prickas därefter av i listan över anmälda studenter.
 • legitimeringen kan genomföras antingen innan tentan startar eller under tiden som tentan genomförs.

Olika examinationsformer

På högskolenivå finns det flera typer av examinationsformer där du får visa prov att du har lärt dig det som krävs för att klara kursen. Det finns till exempel salstenta (skrivs på utsatt tid samtidigt med andra), hemtenta (inlämningsuppgift), muntlig tenta, laborativ tenta och seminarier. Vilken examinationsform som gäller för din aktuella kurs kan du läsa i din kursplan.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt