Sök

Resultatet från vårens sistaårsenkät är klart

Resultatet från vårens sistaårsenkät, där Högskolans avgångsstudenter fick svara på frågor om sin studietid, har nu sammanställts. I vårens enkät lyfts både styrkor och utvecklingsområden fram och Högskolan har redan påbörjat arbetet med att förändra och förbättra.

Tio indexområden i enkäten

Sistaårsenkäten är uppbyggd kring tio indexområden där studenterna får ta ställning till ett antal påståenden:

  • Generell tillfredsställelse
  • Undervisning och lärande i min utbildning
  • Bedömning och återkoppling
  • Studentinflytande
  • Organisation och ledning
  • Samverkan med aktörer utanför Högskolan
  • Hållbar utveckling, internationalisering och jämställdhetsintegrering
  • Inkludering och delaktighet
  • Stödjande resurser
  • Läranderesurser

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt