Sök

Examensarbete i IT-forensik och informationssäkerhet på ITE

Syftet med examensarbetet är framför allt att förbereda studenten för den kommande yrkesverksamheten men också att ge studenten möjligheten att i ett slutarbete visa att hon/han uppnått den kunskapsnivå som examen representerar.

Sök kursplan

Betygskriterier Word, 23.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Processen för examensarbetet följer nedanstående moment.

Val av ämne

För att påbörja examensarbetet krävs ett visst antal poäng inom utbildningsprogrammet och inom ämnet. För att se vad som gäller för just ditt program, se kursplanen.

Sök kursplan

Introduktionsseminarium

Ditt examensarbete inleds med att du preciserar det i form av en projektplan. Projektplanen skall inlämnas till examinator, samt presenteras muntligt vid ett projektplansseminarium (cirka 10 minuters presentation per projekt).

Peer review

Peer review går till så att de olika grupperna utbyter rapporter för granskning. Detta leder till feedback genom en skriftlig rapport och ett personligt möte som dokumenteras med hjälp av ett protokoll. Peer review sker flera gånger under arbetets gång och avslutas med en sista peer review som leder till en opposition på slutseminariet.

Slutseminarium

På slutseminariet presenteras resultatet av examensarbetet. För varje projekt är det15 minuters presentation följt av 30 minuter för opposition. Är det fler än en projektmedlem skall tiden mellan studenterna delas lika. En vecka innan slutseminariet skall en preliminär slutrapport lämnas in till examinator och till opponenter. Att den är preliminär innebär inte att den inte är komplett och färdig. Det finns möjlighet att rätta till rapporten efter kommentarer från opponenter och examinator. Rapporten skall vara godkänd av handledare innan den sänd till opponenter och examinator.

Att skriva uppsats

Slutrapporten är en väldigt viktig del av examensarbetet. En preliminär slutrapport inlämnas till examinator cirka en vecka innan slutseminarium. Det är viktigt att detta är en rapport som ligger mycket nära den verkliga slutrapporten – det vill säga det skall inte saknas stora stycken eller vara fullt med språkliga brister (den skall vara godkänd handledare innan ni lämnar in den till examinator och opponenter). I princip skall den preliminära slutrapporten endast ändras om det framkommer brister vid slutseminariet eller kommentarer från opponenter och examinator. Den preliminära slutrapporten ligger till grund för eventuella pristilldelningar (för bästa examensarbete och dylikt).

Uppsatsmallar

Publicera i DiVA

uppdaterad

Kontakt

Dela