Sök

Vem var Sten Fåhré?

Lektor Sten Fåhrés minnesfond avkastar i dag omkring en halv miljon årligen. Men vem var egentligen Sten Fåhré, vars donation ligger till grund för stipendierna som delas ut i hans namn?

Lektor Sten Fåhré föddes i Ludvika år 1925 men bodde under uppväxten i Båstad, Stockholm och Göteborg. Han studerade till civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg och kompletterade utbildningen med flera språk. Sin licentiatavhandling, om apelsinodling, skrev han på spanska. Efter att ha arbetat inom flera olika yrken, bland annat som reseledare, började han 1969 som lärare vid det nya Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Här förblev han till sin pension.

Enligt dåtida kollegor på skolan var han uppskattad som lärare, men få lärde känna honom som privatperson. Han betraktades som något av ett original på skolan. Lektionerna förberedde han noga och delgav alltid eleverna sina djupa kunskaper och många erfarenheter. Han ställde höga krav på deras studieprestationer.

Sten Fåhré reste i Europa, Sydamerika och Asien, alltid under enkla förhållanden. Man kan säga att han var en tidig ”backpacker” – en ryggsäcksresenär med sinne för att få reskassan att räcka länge.

Sten Fåhré var en stor språkbegåvning och talade minst fem språk. Vid sidan av företagsekonomi var resor hans stora intresse. Här kom språkkunskaperna till stor nytta. Under sommarloven reste han gärna långt bort och fick lätt kontakt med lokalbefolkningen. Han bodde ofta hemma hos människor han lärde känna under resan, och i princip aldrig på hotell. Han reste i Europa, Sydamerika och Asien, alltid under enkla förhållanden. Man kan säga att han var en tidig ”backpacker” – en ryggsäcksresenär med sinne för att få reskassan att räcka länge.

Sten Fåhré ogillade utgifter som inte var alldeles nödvändiga. Detta, tillsammans med en förmåga att kritiskt och självständigt analysera börsnoterade företag, gjorde honom förmögen. Ändå fortsatte han att leva – och resa – på enklast tänkbara sätt.

Efter pensioneringen hade han sin fasta punkt i Frankrike där han disponerade flera lägenheter. Resorna världen runt fortsatte han dock med. Till Sverige återkom han korta perioder under somrarna.

Personer som träffade honom vid denna tid säger att han uppmärksammat utbildningen av utvecklingsingenjörer vid Högskolan i Halmstad, och att han ansåg att det var en föredömlig utbildning med sin praktiska, problemlösande inriktning. Han ville använda sin förmögenhet till att uppmuntra dessa studenter. För ändamålet bildades en stiftelse vars juridiska bärighet prövades under Sten Fåhrés sista levnadsår då han var sjuk i cancer. Han ville vara helt säker på att pengarna inte skulle kunna användas till något annat än vad han önskade.

Sten Fåhré återkom till Sverige 2001 och avled senare samma år på sjukhemmet i Getinge, utanför Halmstad. De första stipendierna i hans namn delades ut 2004 – tre år efter hans död.

uppdaterad

Kontakt

Dela