Sök

Glädje och stolthet när årets bästa examensprojekt prisades

Stämningen var högtidlig när årets Fåhréstipendiater tillkännagavs på lördagen. Pris för bästa examensarbete fick Johanna Ejesson och Rasmus Andreasson Persson. Deras projekt, MeDoc, tilldelades 100 000 kronor ur lektor Sten Fåhrés minnesfond.

”En produkt som ger fler personer möjlighet till ett friskare och friare liv. Produkten är ny och marknaden är växande.” Så löd juryns motivering till varför just projektet MeDoc skulle tilldelas första pris som årets bästa examensarbete.

Närmare än så kommer vi inte detaljerna kring MeDoc, som hålls hemliga och projektet visades i Utexpos sekretessrum.

Men klart är att upphovspersonerna är stolta över vad de har åstadkommit.

– Det känns såklart väldigt roligt. Vi har precis som alla andra lagt ner väldigt mycket tid på vårt examensarbete så det känns roligt att få uppskattning för det, säger Johanna Ejesson, som nu tillsammans med kollegan i projektet, Rasmus Andreasson Persson, tar examen som utvecklingsingenjör med en rivstart in i den fortsatta karriären.

Avgångsklass imponerade

Konkurrensen var stenhård bland innovativa idéer och spännande projekt.

– Vi hade ingen aning om hur vi låg till eftersom att alla nominerade har varit så otroligt duktiga på olika saker och vi har varit väldigt imponerade av samtliga klasskamrater, säger Rasmus Andreasson Persson och förklarar att nästa steg är att se hur MeDoc kan utvecklas vidare.

– Vi har blivit väldigt taggade på att fortsätta med arbetet efter all fin respons vi fått på Utexpo av människor som själva varit bekanta med de problem vår produkt löser.

Lektor Sten Fåhrés minnesfond har som syfte att uppmuntra kreativitet och entreprenörskap bland ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad. Minnesfonden har en avkastning på cirka en halv miljon kronor årligen och över sju miljoner kronor har delats ut sedan starten 2004.

Lektorns donation ger studenter en halv miljon årligen

När årets studenter skulle prisas fylldes Baertlingssalen på Högskolan i Halmstad av stolta anhöriga.

Släktingar till den mångbegåvade lektorn Sten Fåhré var också på plats under ceremonin. Lektorns donation har lett till att studenter vid Högskolan i Halmstad årligen tilldelas cirka en halv miljon kronor i stipendier.

Ursprungligen var pengarna öronmärkta för studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet. Detta stipendieprogram finns kvar och är det största till ett enskilt utbildningsprogram i Sverige. Men urvalet har breddats och numera har samtliga ingenjörsstudenter vid Högskolan chans att få stipendier.

Priserna för bästa examensarbete i det allmänna stipendiet, för samtliga ingenjörsprogram, delades ut under Utexpo i fredags där både energi-, civil-, maskin-, datateknikingenjörer, samt ingenjörer i elektronik och data fick pris för innovativa examensarbeten.

Text: Lotta Andersson

Stipendiater Lektor Sten Fåhrés minnesfond den 27 maj 2017

Bästa examensarbete
Första pris, 100 000 kronor
Projekt: MeDoc
Studenter: Johanna Ejesson och Rasmus Andreasson Persson
Företag: Eget projekt

Med ett aktivt nätverkande inom olika områden, kreativitet, och en synnerligen stor målmedveten arbetsinsats har studenterna utvecklat en produkt som ger fler personer möjlighet till ett friskare och friare liv. Produkten är ny och marknaden är växande.

Andra pris, 50 000 kronor
Projekt: TvättBjörn
Studenter: Rasmus Burnelius och Tobias Eriksson
Företag: Eget projekt

Ja visst, en självklarhet kan tyckas
att få en vardaglig syssla att lyckas
funka så hållbart det bara går
det är den produkt som världen får
Ett mycket gott och idérikt och väl genomfört projekt.

Tredje pris, 20 000 kronor
Projekt: Ventus
Studenter: Jakob Nilsson och Jonas Råsberg
Företag: Off Course AB

Med en frenesi och energi och glöd
togs produkten fram som utan stöd
kan ge en utsatt grupp en möjlighet att färdas själv
Tänk att tänkande mekanik var det som löste allt
(något liknande har inte skådats).
Ett mycket gott arbete är utfört av studenterna.

Delat fjärde pris (utan inbördes ordning), 5 000 kronor
Projekt: After Life
Studenter: Richard Dykes och David Göras
Företag: Eget projekt

Mitt i det svåra en hjälp kan behövas som reder ut och stödjer.
Att göra det så varsam som det skall vara, det är inte lätt.
Projektgruppen har lyckats att i sin tjänst ändå få det så enkelt och så rätt.
Ett förträffligt och uthålligt arbete är utfört av studenterna.

Projekt: ÅTERTRÄFF
Studenter: Unni Leto och Tove Elvhammar
Företag: Ikea AB

Med stor arbetsglädje och ett kreativt förhållningssätt har studenterna lyckats ta fram en produkt som ligger i tiden. Uppdragsgivaren hade från start ett stort förtroende för gruppen som svarade upp mot förväntningarna och levererade ett formsäkert resultat som långsiktigt kan bidra till fler mer hållbara produkter.

Projekt: ModBin
Studenter: Christoffer Johansson och Karl Oberlies
Företag: Eget projekt

Studenterna har arbetat hårt för att gå i mål med en helt färdig produkt klar både för produktion och för försäljning, detta högt satta mål har de lyckats uppnå. Hela deras projekt har kännetecknats av stor entusiasm och noggrannhet och de står nu redo att bidra till att förändra och förbättra våra sophanteringsvanor.

Bästa student
Första pris, 25 000 kronor
Johanna Hernnäs

Bästa introduktionsprojekt, årskurs 1, (utan inbördes ordning)
Stipendium om 1000 kronor per student
Projekt: Zip`n`Seal
Studenter: Sofia Possfelt, Joakim Wahlberg, Elina Edlund, Gustaf Olsson och Johan Gustafsson

Studenterna har tagit sig an ett vardagligt problem som de flesta troligen kan känna igen sig i. Med omfattande ambition har de gett sig på problemet med mat som man vill spara. De har tagit fram en produkt som med ett moment flerdubblar förvaringstiden med hjälp av både vakuum och förslutning.

Stipendium om 1000 kronor per student
Projekt: Wawae
Studenter: Josefin Alvtegen, Kiana Entezarjo, Lina Johansson, Fanny Ferdinandsson och Johanna Yunusova

Studenterna har med entusiasm och med förmåga att ta tillvara på ögonblicket, drivit sin designprocess framåt. De har varit lyhörda för kritik men samtidigt behållit essensen av sin produkt – att skapa ett vackert, smidigt hjälpmedel för alla åldrar som andas 'design för alla'. En produkt som tål att synas även när den inte ligger i plånboken!

Stipendium om 1000 kronor per student
Projekt: Re Seal
Studenter: Douglas Karegren, Rasmus Lötbom, Timmy Johansson och Tim Malmgren

En produkt som löser ett så kallat i-landsproblem med enkelt, beprövat tekniskt tänk. Produkten är en dellösning i den högaktuella debatten om matsvinn. Dessutom hjälper den till att skapa en läsk-klister-fri tillvaro och kanske räddar någon människa från getingstick i halsen.

Bästa produktförnyelseprojekt (årskurs 2)
Första pris, 20 000 kronor
Projekt: Golvsåg 2.0
Studenter: Sofia Freiholtz, Jakob Ödmark Graveleij, Magnus Kjerling, Rasmus Larsson och Armin Seceragic
Företag: Husqvarna AB

En insats utöver det vanliga behövdes för att göra maskinen så mycket lättare
att den fick ett värde och funktion så mycket rättare.
Inget lämnades åt slumpen när projektgruppen tog sig an maskinen
så med all rätta tilldelas projekt Golvsåg 2.0 1.0 pris.

Andra pris, 10 000 kronor
Projekt: Trimmer
Studenter: Elin Adolfsson, Pontus Dyrén, Pontus Eriksson och Emanuel Hultberg
Företag: Husqvarna AB

Studenterna har med stor ambition och stort intresse grundligt undersökt utvecklat och testat fram ett väl utformat arbetsredskap för professionellt bruk. Den framtagna prototypen kommer av allt att döma var ett gott underlag för en framtida produkt.

Tredje pris, 5 000 kronor
Projekt: Innovativ förvaring
Studenter: Tove Grimslätt, Martin Kling och Elias Olsson
Företag: Eleiko AB

Ordning och reda är något de flesta strävar efter. Inte minst på allmännare platser. Studenterna har utvecklat ett innovativt förvaringssystem för gymutrustning. Fokus har varit på design, flexibilitet och ergonomi såväl som producerbarhet.

Bästa företagsutvecklingsprojekt (årskurs 2)
Första pris, 20 000 kronor
Projekt: Rootfruit
Studenter: Pontus Eriksson, Philip Franzén och Rasmus Larsson
Företag: Rootfruit AB

Ett företag som är bra är inte lätt att göra bättre
för det jobbet krävs ett team som vill prestera.
När metoderna tar slut, och gruppen gjort det mesta,
ja då gör man något gott som blir bra när man vill festa.

Andra pris, 10 000 kronor
Projekt: GP Bil
Studenter: Elin Adolfsson, Milton Blaesild, Aurora Rudling och Armin Seceragic
Företag: GP Bil AB

Med tanke på företaget man arbetat med har vägen till resultatet varit annat än rak och följsam, utan kantats av irrvägar - eller med ett vackrare ord - iterationer. Sett till resultatet av arbetet så är detta dock gott och förhoppningsvis kommer det att ge fler rullande bilar på vägarna och in och ut från GP Bil.

Publicerad

kontakt

Dela