Academic Ceremony

At an academic ceremony, a higher education institution celebrates and acknowledges its academic progress. New Professors are inaugurated into their new tenures, new doctors are conferred and other academic merits are celebrated.

Halmstad University will celebrate its next Academic Ceremony on November 15, 2019.

Previous Academic Ceremonies

Man wearing a doctoral degree hat

Jörgen Persson, former professional table tennis player, was conferred as Honorary Doctor at Halmstad University's Academic Ceremony on November 16, 2018. Photo: Anders Andersson

Honorary Doctor

Ett hedersdoktorat är ett sätt för Högskolan att visa uppskattning av framstående insatser. Högskolan äger rätt att utse hedersdoktorer inom de områden där lärosätet har rätt att examinera på forskarnivå: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Vid en akademisk högtid promoveras hedersdoktorer och får då tre symboler: en doktorshatt – frihetens symbol, en ring – trohetens symbol, samt ett diplom – ett tecken på värdighet.

Alla hedersdoktorer har under många år på olika sätt gjort betydande insatser för Högskolan i Halmstad.

Halmstad University's Honorary Doctors

2017

  • Jörgen Persson, hälsa och livsstil
  • Gun-Britt Lydén, hälsa och livsstil

2013

  • Maj-Britt Sandlund, hälsa och livsstil

2011

  • Jan Einar Blomquist, innovationsvetenskap
  • Nicolas Hassbjer, informationsteknologi

Tradition with Medieval origins

The Academic Ceremony is a European university tradition with its roots in the Middle Ages and antique symbolism. Halmstad University celebrated its first Academic Ceremony in 1998. Halmstad University is a young university that has created its own traditions and rituals, but that also connects to traditional ceremonies.

Ordlista akademisk högtid

Vad betyder installation och promotion? Vad är insignier? Här får du svar.

Professorsinstallation

Att installera en professor är en gammal tradition, som innebär att en professor invigs i sitt ämbete och upptas i kretsen av professorskollegor och det internationella vetenskapssamfundet. Oftast är det rektor som installerar de nya professorerna. Vid Högskolan i Halmstad får installerade professorer en professorscape, som ett bevis på att de nu är upptagna i kretsen av professorskollegor, och diplom. Högskolan i Halmstads professorscape är särskilt utformad för Högskolan i Halmstad av Ewy Åsvärd. Diplom är på handgjort papper med präglat sigill.

(Doktors)promotion
En promotion, eller promovering, är en akademisk ceremoni då insignier för magistersgrad eller – vanligare – doktorsgrad utdelas (doktorspromotion). Doktorsgrad (doktorsexamen) erhålls genom en avhandling som efter disputation får betyget godkänt. Den som promoverar, utför promotionen kallas promotor.

Vid Högskolan i Halmstad promoveras lärosätets egna doktorer (och hedersdoktorer), det vill säga personer som har avlagt sin doktorsexamen vid Högskolan i Halmstad och de personer som Högskolan i Halmstad har utsett till hedersdoktorer. Personer som är anställda vid Högskolan i Halmstad och bedriver sin forskarutbildning här, men som avlägger sin doktorsexamen vid annat lärosäte, promoveras inte vid Högskolans i Halmstad, men uppmärksammas och firas vid Högskolans akademiska högtid.

Doktorsinsignier

De föremål – insignier – som utdelas vid promotionsakten har symboliskt värde och består oftast av diplom (för värdighet), doktorshatt (frihet) eller lagerkrans (lärdom) samt doktorsring (”äktenskap” med vetenskapen).

Hedersdoktorer

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för uppskattning av framstående insatser inom något av Högskolans verksamhetsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

updated

2019-02-21

contact

Sofia Ryan Hägerling

share