Sök

Doktorand vid Högskolan i Halmstad belönad för forskning om tyngdtäckens betydelse för barn med ADHD

Maria Lönn, doktorand inom hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad, har belönats med Rolf Zetterström-stipendiets särskilda Majblommebidrag för sin forskning om hur tyngdtäcken kan bidra till förbättrad sömn och ökat välbefinnande hos barn med ADHD.

"Det saknas forskning om tyngdtäckens betydelse för barn med ADHD, så vår studie kommer att bli ett betydelsefullt bidrag."

Maria Lönn, doktorand i hälsa och livsstil

Varje år delar barnrättsorganisationen Majblomman ut en miljon kronor till forskning som gör skillnad för barn och ungdomar i utsatta levnadssituationer, och som involverar barnen och ungdomarna själva. För två år sedan, år 2020, fick Maria Lönn, doktorand i hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad, ett Majblommestipendium på 120 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”En sömnintervention med tyngtäcke – en utvärdering av sömn och välmående hos barn med ADHD”. På grund av pandemin kunde hon dock inte ta emot sitt diplom då. Under högtidliga former delade därför H.M. Drottning Silvia, i egenskap av Majblommans högsta beskyddare, i stället ut 2020 års diplom till stipendiemottagarna nu i höst, vid en tilllställning på Stockholms slott.

Två kvinnor. En håller i ett diplom. Fotografi.

Maria Lönns diplom delades ut av H.M. Drottning Silvia, i egenskap av Majblommans högsta beskyddare.

Maria Lönn är anställd på psykiatrin i Region Halland och genomför sina forskarstudier i samarbete mellan Region Halland och Högskolan i Halmstad. Hon vill genom sin forskning öka kunskapen om hur tyngdtäcken kan öka välbefinnadnet hos barn med ADHD. Hon är mycket glad över stipendiet och säger att besöket på Stockholms slott är något som hon sent kommer att glömma:

– Det här betyder jättemycket, både att få stipendiet och att kunna bedriva mina doktorandstudier på heltid och verkligen fokusera på det här projektet. Det känns även kul att projektet var det som höll den högsta vetenskapliga kvaliteten år 2020. Det betyder att vi är på rätt väg. Det saknas forskning om tyngdtäckens betydelse för barn med ADHD, så vår studie kommer att bli ett betydelsefullt bidrag. Nu hoppas jag att få ut resultat från studien så snart så möjligt, så att alla de barn och föräldrar som har varit med i studien får veta hur betydelsefull deras medverkan har varit.

Text: Christa Amnell
Bild: Nicklas Tegerström

Majblomman – på barnens sida sedan 1907

Barnrättsorganisationen Majblomman delar årligen ut en miljon kronor till forskning som gör skillnad för barn och ungdomar i utsatta levnadssituationer, och som direkt involverar barn och ungdomar. Bland annat delas Rolf Zetterström-stipendier ut till forskningsprojekt inom samhällsvetenskaplig, utbildningsvetenskaplig och medicinsk forskning om hälsa, delaktighet och levnadsvillkor hos barn och ungdomar i Sverige som på grund av sociala eller ekonomiska förhållanden, funktionsnedsättning eller sjukdom är särskilt utsatta. Det forskningsprojekt som har den högsta vetenskapliga kvaliteten belönas dessutom med ett särskilt Majblommebidrag.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt