Sök

Påbyggnadsutbildning ses över efter utvärdering

Universitetskanslersämbetet har genomfört en nationell utvärdering av alla fastighetsmäklarutbildningar i Sverige. Högskolan i Halmstads påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning är en av sju utbildningar som UKÄ anser måste vidta åtgärder för att höja kvaliteten.

”Vi kommer att vidta omedelbara åtgärder för att hantera de specifika områden som behöver förbättras.”

Jonas Gabrielsson, biträdande akademichef vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Sju av tio utbildningar kritiserades

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har genomfört en utvärdering av alla utbildningar i Sverige som uppfyller villkoren för registrering som fastighetsmäklare. Totalt granskades tio utbildningar, varav sju fick omdömet ”ifrågasatt kvalitet.” Högskolan i Halmstads påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning var en av de utbildningar som UKÄ ansåg behövde vidta åtgärder för att förbättra utbildningskvaliteten.

– UKÄ:s utvärderingar är ett naturligt och viktigt inslag i vår verksamhet. De ger oss värdefull input som ger oss ett bra underlag när vi kvalitetssäkrar våra utbildningar, säger Eva-Carin Lindgren, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden vid Högskolan i Halmstad.

Avveckling beslutad sedan tidigare

Utbildningen i Halmstad är en påbyggnadsutbildning på 60 högskolepoäng för studenter som har läst Högskolans Bygg- och fastighetsekonomprogram. På grund av ändrade bestämmelser för fastighetsmäklarregistrering kommer utbildningen inte att anta några nya studenter efter höstterminen 2025.

– Akademin har tagit del av de värdefulla synpunkter som framkommer i omdömet. Påbyggnadsutbildningen kommer att fasas ut ur Högskolans utbud, vilket beslutades redan innan UKÄ aviserade sin granskning. Vi kommer dock att vidta omedelbara åtgärder för att hantera de specifika områden som behöver förbättras, säger Jonas Gabrielsson, biträdande akademichef vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Blå himmel där ett högt hus och svart pelare syns. Foto.

I sitt omdöme skriver UKÄ att utbildningen behöver utvecklas och att undervisningen behöver bli mer studentnära och aktiv. Myndigheten anser att vissa examinationstillfällen är underutvecklade och att de inte alltid är utformade på ett sätt som kan säkerställa den individuella måluppfyllelsen.

Vidare skriver UKÄ att utbildningen har en erfaren personalstyrka och att det är särskilt positivt att den även innefattar en yrkesverksam fastighetsmäklare, men att den juridiska vetenskapliga kompetensen behöver utvecklas.

– När en utbildning får omdömet ifrågasatt kvalitet får ansvarig akademi noggrant analysera UKÄ:s beslut och bedömarnas rapport för att fatta beslut om åtgärder, men också för att utveckla de positiva sidorna av utbildningen, säger Eva-Carin Lindgren.

Uppföljning om ett år

När UKÄ följer upp utbildningsvärderingen om ett år kommer Högskolan i Halmstad att redovisa de åtgärder som har vidtagits för att möta myndighetens krav.

– Vår högsta prioritet är att säkerställa att de studenter som går utbildningen ska kunna fullfölja den med god kvalitet, säger Jonas Gabrielsson.

Text: Lovisa Essunger

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt