Sök Stäng

Karin Weman får årets pris för samverkan och innovation

Högskolan i Halmstads pris för att uppmärksamma en medarbetare, eller en grupp av medarbetare, som har varit särskilt framgångsrik i att samverka med samhället och näringslivet går i år till Karin Weman.
– Jag är jätteglad! Det är en ära och en bekräftelse. Jag samverkar mycket, på både lokal, nationell och internationell nivå, säger Karin Weman.

”Jag vill hjälpa andra att hitta glädjen och de positiva effekterna av fysisk träning, och jag vill såklart också nå ut med resultaten av min forskning.”

Karin Weman

– Karin Weman har visat sig vara särskilt bra på att skapa långsiktiga externa relationer och synlighet åt Högskolans forskning, och därför får hon årets pris för samverkan och innovation, säger vicerektor Anders Nelson om årets pristagare.

Priset består, förutom äran så klart, av ett stipendium om 10 000 kronor att använda i tjänsten för ändamål kopplat till samverkan och innovation.

Porträttbild på pristagaren.

Karin Weman – glad och välförtjänt pristagare av priset för samverkan och innovation 2018.

Vi har passat på att ta pulsen på Karin ”Motivationsdoktorn” Wemans samverkande:

Grattis Karin, berätta lite om hur du samverkar!

– Tack! Jag har ett stort nätverk och är på många internationella konferenser. Jag har varit inbjuden som keynote speaker på en innovationskonferens på University of North Carolina i USA, och en grupp därifrån var också här på besök i våras med en grupp studenter. Jag samarbetar också med en auktoritet på mitt område – professor Geoffrey Williams, från New York – som varit här och lett en specialkurs och som kommer att anställas inom ramen för mitt forskningsprojekt (GoDis). En annan internationell kollega som jag samverkar med är Ryan Rhodes från Victoria, Kanada. Jag har även organiserat symposium på internationella konferenser inom mitt forskningsområde och bjudit in andra professionella forskare.

– Jag samverkar också på nationell nivå – i mitt forskningsprojekt (GoDis) medverkar företag från Stockholm (Kairos Future och HPI) och Varberg (Tappa). Jag har samarbetat med Halmstads kommun och gjort en pro bono-studie för deras elcyklistprojekt. Och så ger jag föreläsningar inom ramen för forskningens tredje uppgift, och håller föredrag om motivation till motion för bland andra Region Halland, Skattemyndigheten, IF Metalla och Bokmässan – vilket jag såklart tycker är viktigt och kul.

Vad ger det dig som forskare att samverka?
– Jag är nyfiken, social och tycker om att träffa nya människor och att utvecklas genom det. Grunden till att jag började plugga och forska är att jag vill hjälpa andra att hitta glädjen och de positiva effekterna av fysisk träning, och jag vill såklart också nå ut med resultaten av min forskning.

Hur tycker du att samverkan gynnar forskningen?
– Jag tror inte att det blir bra forskning utan samverkan – vi behöver till exempel samverka tvärvetenskapligt och med relevanta aktörer i samhället. Många forskare har svårt att popularisera sina resultat och mycket av den samhällsvetenskapliga forskningen sprids bara inom det samhällsvetenskapliga fältet, och då blir nyttiggörandet svårt. För att skapa nytta krävs att man når ut på bred front. Det är också ett av skälen till att jag skriver kurslitteratur och debattartiklar – jag försöker få ut min forskning på olika sätt.

Vad tycker de näringsidkare som du samverkar med – vad ger det dem att bidra till forskningen, upplever du?
– De är väldigt taggade, det visar sig bland annat genom att de har varit med i så många år i mitt forskningsprojekt (GoDis).

Du syns flitigt i media, får du många förfrågningar?
– Ja, det brukar vara någon förfrågan nästan varje vecka – de senaste två åren har jag varit i media säkert ett åttiotal gånger, bland annat i Gomorron Sverige (SVT).

Hur hinner du med allt?
– Jag prioriterar, för jag tycker att mitt uppdrag är viktigt och roligt. Därför känns det så kul att få det här priset, det är en bekräftelse på att lärosätet tycker att jag gör bra saker och en uppmuntran att fortsätta. Jag vill att Högskolan ska ha ett gott renommé och jag vill sätta oss på kartan, både nationellt och internationellt – gruppen inom psykologi och idrottspsykologi är välkända internationellt, vi har en hög kvalitet på vår forskning och utbildning och vi har ett brett utbildningsutbud. Det är roligt när våra framgångar uppmärksammas även på hemmaplan.

Text och bild: Karin Bergstrand

Om priset för samverkan och innovation

Inom den svenska forsknings- och utbildningspolitiken utvecklas nya ansatser för att värdera och premiera samverkan och innovation. Samverkan har alltid varit ett särskilt utmärkande kännetecken för Högskolan i Halmstad, vilket är en stolthet för lärosätet – priset för samverkan och innovation är ett sätt att uppmärksamma det.

Publicerad

kontakt

Dela