Sök

350 000 kronor till studenter för samhällsnyttiga examensarbeten

I dag skulle Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning ha ägt rum vid en ceremoni på Högskolan i Halmstad. Så kom en pandemi i vägen. Men inget stoppar Sparbanksstiftelsen Kronan från att dela ut hundratusentals kronor till studenter för utmärkta examensarbeten med stor samhällsrelevans. Det är bara formen för utdelningen som i år är annorlunda. Och så prissumman på 350 000 kronor – vilket är 100 000 kronor mer än förra året – fördelat på nio examensarbeten vid Högskolan i Halmstad.

”Till alla stipendiater vill jag rikta ett riktigt, riktigt stort grattis från mig och hela Högskolan. Vi är jättestolta över er och era fantastiska insatser. Lycka till i framtiden!”

Stephen Hwang, rektor

Skyskrapa sett underifrån där toppen av skrapan döljs i ett lövverk. Fotomontage.

På grund av rådande pandemi kunde den traditionella stipendiehögtiden inte genomföras på plats. I stället har Sparbanksstiftelsen Kronan producerat filmer som både tillkännager pristagarna och berättar om stiftelsens arbete. Därtill har stipendiaterna fått choklad, blommor och prischeckar skickade till sig med bud. I år fyller dessutom sparbanksidén 200 år vilket firas med ett extra jubileumsstipendium på 100 000 kronor, fördelat på ett stipendium à 75 000 kronor och ett extra stipendium à 25 000 kronor.

– Det är med stor glädje som Sparbanksstiftelsen Kronan premierar duktiga studenter för väl genomförda examensarbeten. Sparbanksstiftelsen Kronan vill rikta ett stort tack till framgångsrika studenter, engagerade handledare och representanter på lärosätena, samt till företag som har medverkat till dessa arbeten, säger Sparbanksstiftelsen Kronans vd, Lars Ekman, i filmen som presenterar Högskolan i Halmstads stipendiater.

Rekordmånga ansökningar

Under många år har Sparbanksstiftelsen Kronan haft ett nära samarbete med de tre lärosätena Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola och varje höst delat ut stipendier till studenter för framstående examensarbeten. Antalet ansökningar har dock aldrig tidigare varit så stort som i år. Hela 314 stycken, varav 111 från Högskolan i Halmstad.

– Det är fantastiskt, ett sant nöje att se vilka fantastiska arbeten våra studenter gör. Det ger hopp inför framtiden. De här studenterna ska ut och jobba i samhället och med den uppfinningsrikedom och kreativitet som de visar bådar det gott, säger Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Till nytta för välfärd och hälsovård

Grundläggande kriterier för att söka ett stipendium hos Sparbanksstiftelsen Kronan är examensarbetets akademiska nivå samt originalitet i idén eller arbetet. De arbeten som nomineras till stiftelsens jury ska visa prov på hög kreativitet, ny teknik, praktisk relevans, teknisk nytta, affärspotential, nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård eller offentlig sektor.

För Högskolan i Halmstad är det extra roligt i år eftersom program vid Högskolans alla fyra akademier är representerade bland de premierade examensarbetena.

– Jag vill tacka Sparbanksstiftelsen. De här stipendierna betyder otroligt mycket för Högskolan och våra studenter. Att deras arbeten uppmärksammas och möjligheten att bli belönad är en morot för att prestera bra. Det är också mycket lärorikt för studenterna att delta i en sådan här process. Det ger råg i ryggen och självförtroende att ta för sig vidare i livet, säger Stephen Hwang.

Text: Lena Lundén

2020 års stipendiater vid Högskolan i Halmstad

Jubileumsstipendium à 75 000 kronor

”Cytocircle: Morgondagens bröstbiopsiprodukt” av Max Lippig-Singewald och Fredrik Sandberg, Utvecklingsingenjörsprogrammet

Cytocircle är nästa generations bröstbiopsimaskin som kommer att stabilisera och positionera ut bröstbiopsinålen under ett vävnadsprov. Den optimala vinkeln hittas då provtagningen kan utföras 360 grader runt bröstet. Samtidigt kan den ge en infallsvinkel för biopsinålen, vilket inte finns i dagens bröstbiopsimaskin.

I filmen berättar Fredrik Sandberg och Max Lippig-Singewald om sitt examensabete Cytocircle och vad de önskar uppnå med sin produkt:

– Våra förhoppningar är att färre antal vävnadsprov behöver utföras, vilket minskar antalet ärr som patienten måste leva med under resterande tid i livet. Detta för att våra mormödrar, farmödrar, mammor, systrar och döttrar inte ska behöva leva sitt liv med synliga ärr.

50 000 kronor

”Steering of the second front axle in Volvo trucks” av Martin Asplund och Robin Landin, Mekatronikingenjörsprogrammet

Syftet med projektet är att skapa ett elektro-hydrauliskt styrsystem, steer-by-wire (SBW), för lastbilar. Fördelarna är många: vikten minskas, bränsle- och energiförbrukning minskas, men kanske viktigast av allt, flexibiliteten i detta system ökar, vilket gör det möjligt att ha oberoende styrning från den första axeln. Ett system som det här kan ha en stor inverkan på miljöeffekterna av lastbilar, eftersom det kan minska antalet fordon på vägen.

Två glada unga män sträcker armarna i luften och skrattar. En håller en blomster bukett och båda håller i en värdecheck framför sig. Foto

Robin Landin och Martin Asplund överraskades i rena Postkodlotteristilen när de fick veta att de har fått ett stipendium på 50 000 kronor av Sparbanksstiftelsen Kronan. Bild: ur Sparbanksstiftelsen Kronans film

”En internt segregerad skola – En kvalitativ studie utifrån elevernas egna upplevelser på Klaraskolan i Halmstad” av Bertil Andersson och Jesper Svedlind, programmet Samhällsförändring och social hållbarhet

Kan en skola fungera som en arena för integration mellan olika elevgrupper? Vilken uppfattning har eleverna själva om den sociala miljön på skolan? Begreppet skolsegregation har länge kännetecknas av att skolan är verksam i ett segregerat område. I detta examensarbete studerades en skola som inte verkar i ett segregerat område. Däremot har skolan sitt upptagningsområde från två olika skolor, varav den ena verkar i ett område som är klassat som utsatt, medan den andra elevgruppen kommer från ett område med bättre socioekonomiska förutsättningar. Studiens resultat visar att det finns stora skillnader mellan de två elevgruppernas uppfattningar av skolan. Studien har bidragit till att skapa ny kunskap om hur segregation kan manifesteras på en heterogen skola genom ett nytt perspektiv.

”D4Active – Helhetssystem för diabetesvård” av Anna Fransson och Andrea Stare, Utvecklingsingenjörsprogrammet

I filmen berättar Anna Fransson och Andrea Stare om sitt examensabete D4Active som är en fortsättning på ”D4 Active: Diabetes System” som förra året belönades med 50 000 kronor av Sparbanksstiftelsen Kronan. Anna Fransson och Andrea Stare har tagit konceptet vidare för att förbättra tillvaron för diabetiker:

– Det finns högteknologiska och utvecklade produkter, men som inte tar hänsyn till användarens behov och önskemål. Vi har skapat ett trådlöst system som består av endast tre nödvändiga delar och som förenklar hanteringen av diabetes. Vår förhoppning är att detta kan göra insulinvården för diabetiker stabilare.

25 000 kronor

”Manipulation Action Recognition and Reconstruction using a Deep Scene Graph Network” av Dawid Ejdeholm och Jacob Harsten, programmet Civilingenjör i datateknik

– Vi tog kontakt med en lärare i maskininlärning som vi tyckte var duktig. Vi gillade hans föreläsningar och frågade om tips på vad vi skulle skriva vårt examensarbete om. Det blev deep learning, men i stället för att applicera det på de mer traditionella sätten försökte vi göra något nytt. Vi har utforskat ett nytt område, det fanns inte så mycket att gå efter, utan vi fick tolka och försöka förstå själva hur vi skulle lösa problemet. Det var roligt! Det finns mycket potential inom denna spetskompetens, säger Dawid Ejdeholm och Jacob Harsten om sitt projekt.

”Media form and ESL students’ comprehension: A comparative study between audiobooks and printed text” av Kim Andrén, Ämneslärarutbildningen

Två män och en kvinna står bredvid varandra och tittar in i kameran. Foto

Kim Andrén (i mitten) hyllar sina lärare Stuart Foster och Veronica Brock: ”Hon har pushat mig att skriva om detta lite udda ämne och till att hela tiden bli bättre”, säger Kim Andrén om Veronica Brock. Bild: Linnéa Andersson

– Stipendiet visar att jag tänkte rätt och det ger stor ”boost” till självförtroendet. Jag skrev om något lite udda som andra inte hade skrivit om tidigare – ljudböcker i undervisning. Stipendiet visar att fler håller med mig om att det är en bra idé. Det känns bra, säger Kim Andrén, som hyllar sin handledare Stuart Foster:

– Han är en av de mest fantastiska lärare som jag har träffat i mitt liv! Han stöttade mig hela vägen.

”Robotics Process Automation inom ekonomifunktionen – en studie om hur RPA kan implementeras med hjälp av ett agilt arbetssätt” av Moa Lennartsson och Vendela Scholtz, Civilekonomprogrammet

Studien grundar sig i två fundament – Robotic Process Automation (RPA) & Agilt arbetssätt. RPA handlar om att automatisera repetitiva och regelstyrda arbetsflöden. Agilt arbetssätt används vanligtvis inom programvaruutveckling och handlar om att arbeta i sprintar, att ständigt leverera och att tillåtas utvecklas av erhållen feedback.

”NC-score: En utveckling av stock selection for the defensive investor på den svenska aktiemarknaden” av Carl Hjelmqvist och Nils Andersson, Ekonomprogrammet

NC-Score är en egenutvecklad investeringsstrategi som har tagit inspiration från ”The Intelligent Investor” av Benjamin Graham, vars filosofi anses ligga till grund för begreppet värdeinvesteringar. Syftet med arbetet är att beskriva bolagens värdering, lönsamhet, tillväxt, kassaflöden samt kapitalstruktur.

”Att se barnet: Ögonsjuksköterskans upplevelse av att bemöta och vårda barn vid en ögonakutmottagning” av Lisa Nilsson och Åsa Tabuteau, Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ögonsjukvård – oftalmologisk omvårdnad

Ögonsjuksköterskan möter såväl vuxna som barn inom ögonsjukvården, dock saknas studier som behandlar ögonsjuksköterskans erfarenhet av att vårda barn. Studien visar på att det finns behov av att utarbeta evidensbaserade riktlinjer, till exempel när det gäller val av syntavla till barn, smärtlindring samt bildstöd på ögonakutmottagningarna, för att på så sätt öka patientsäkerheten och barns möjlighet till delaktighet i vården

Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier

Sparbanksstiftelsen Kronan delar årligen ut stipendier till studenter på Högskolan i Halmstad, Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet för framstående examensarbeten. Representanter från de tre lärosätena har analyserat årets examensarbeten mot stiftelsens kriterier. Därefter har en jury valt ut 33 examensarbeten att belöna. Totalt omfattar detta 59 studenter och en stipendiesumma på 1 300 000 kronor. För Högskolan i Halmstad är det 9 examensarbeten, 17 studenter och 350 000 kronor.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt