Sök

Information om fotografering och filmning

Du kan komma / kommer att bli fotograferad eller filmad för Högskolan i Halmstads räkning. Den blankett som du undertecknar eller den länk du signerar via sms med Mobilt BankID eller verifikationskod/sms innebär att du samtycker till att Högskolan i Halmstad använder bilder och filmer där du förekommer eller medverkar, i redaktionella eller kommersiella sammanhang, i tryckt eller digital form, för att informera om, eller marknadsföra lärosätet.

Bild/bilder och film/filmer kan exempelvis komma att användas på Högskolans webbplatser, i Högskolans sociala mediekanaler och i trycksaker där Högskolan i Halmstad är avsändare. Men även användas som exempelvis pressmaterial och spridas till tredje part.

Särskilda regler för sociala medier och tredje land

Högskolan i Halmstad använder sig av sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube) samt andra plattformar med bas i tredje land. En överföring till tredje land innebär att personuppgifter som behandlas i ett EU- eller EES-land blir tillgängliga i ett land utanför EU/EES-området.

I dessa fall är det inte säkert att Högskolan i Halmstad kan hindra annan användning av bilder som publiceras på dessa medier än vad som överensstämmer med aktuellt avtal. Högskolan i Halmstad behöver därför ditt uttryckliga samtycke till dessa överföringar av personuppgifter.

Tas bort eller arkiveras

Bilderna/filmerna kan även komma att användas för framtida bruk i syften som nämns ovan men kommer att raderas och arkiveras när de inte längre bedöms vara relevanta, dock maximalt efter 20 år.

Återkallelse och klagomål

Om du vill att vi slutar använda bilderna eller filmerna kan du återkalla ditt samtycke. Kontakta i så fall kommunikationsavdelningen via Högskolan i Halmstads växel på telefonnummer: 035-16 71 00. Observera att redan tryckt material inte påverkas av återkallandet. Högskolan har också begränsade möjligheter att återkalla innehåll som har publicerats i sociala medier.

Du har rätt att kontakta vårt dataskyddsombud på e-postadress dataskydd@hh.se för att få information om vilka uppgifter som behandlas, eller om du anser att vi har använt uppgifterna på sätt som går utanför avtalet eller befintlig lagstiftning. Du har också rätt att lämna klagomål på Högskolans hantering av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt