Dataanalys och tjänsteinnovation baserad på AI (MAISTR)

Utbildningsprogrammet MAISTR riktar sig till yrkesverksamma som vill få en fortsatt utbildning inom AI (specifikt maskinlärande), och affärs- och tjänstedesign baserad på AI.

Start hösten 2021

Programmet MAISTR startar i en andra omgång till hösten 2021. Programmets upplägg och kursinnehåll kommer presenteras på den här webbsidan inom kort.

MAISTR (Data Analytics and Service Innovation based on Artificial Intelligence) är ett utbildningsprogram på avancerad nivå omfattar kurser motsvarande 120 högskolepoäng. Programmet är flexibelt och kan genomföras samtidigt som du är yrkesverksam. Det unika med programmet är kombinationen av kurser inom både AI och tjänstedesign. Det räcker inte att bara förstå tekniken – för att AI ska skapa värde och nytta behöver den knytas till människocentrerad tjänstedesign. Det gör att inte bara teknikbolag utan även designbyråer och offentlig sektor berörs av detta område.

Programmet bygger på tidigare erfarenheter med att utveckla en webbaserad Data Mining-kurs för yrkesversamma inom industrin. Varje kurs utgör ca 80 timmars deltidsstudier och följer ett distansbaserat format. Det detaljerade innehållet för kurserna kommer att utvecklas i samarbete med de deltagande organisationerna och företrädarna för företagen genom flera workshoppar.

Tidigare MAISTR-kurser

Tjänstedesign baserad på dataanalys – perspektiv och möjligheter, 7,5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Djupinlärning med applikationer, 7,5 hp

Mer information

Vid frågor om MAISTR, kontakta Stefan Byttner, universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi:

Stefan Byttnerlänk till annan webbplats

MAISTR är ett så kallat Expertkompetensprogram finansierat av KK-stiftelsen. Satsningarna drivs av Högskolan i Halmstad i samarbete med bland annat Högskolan i Skövde och RISE SICS och stöttas av Volvo Cars, AB Volvo, Autoliv, ZenseAct, Stena Line, Easyserv, Fysiotest, Hotswap, Jayway, Digital Reliance, InUse, RISE Viktoria och Nibe.

Projektledningsgruppen vid Halmstad Universitet består av Stefan Byttner (projekledare), Sepideh Pashami, Rafik Bouguelia och Pontus Wärnestål.

En deltagares röst

Kvinna tittar in i kameran och ler. Foto.

Britta Duve Hansen

Britta Duve Hansen är matematiker i grunden och arbetar som lösningsarkitekt på Lunds kommun. Hon gick utbildningsprogrammet MAISTR vid Högskolan i Halmstad under våren 2019:

– De koncept som vi under utbildningen pratar om använder jag i mitt dagliga arbete, men jag har ingen utbildning inom det. Därför ville jag få akademins och forskningens syn på hur man ska designa för AI och machine learning. På Lunds kommun har vi ett team med bland annat UX- och tjänstedesigners, och det är viktigt att vi som jobbar med IT-arkitektur också har kunskap inom området så att vi kan använda samma vokabulär. Under utbildningen träffas vi en dag i månaden i Halmstad vilket ett bra upplägg som på ett enkelt sätt går att integrera med arbetslivet.

”Undersökningar visar att många svenska företag saknar djupare kunskaper i datavetenskap i allmänhet, och AI i synnerhet. För att de ska kunna konkurrera i dagens snabba teknikutveckling krävs en uppdatering av de anställdas kunskaper och färdigheter. Utbildning som vi erbjuder går att genomföra samtidigt som personen är yrkesverksam.”

Stefan Byttner, projektledare för MAISTR

uppdaterad

2021-03-10

Kontakt

Dela