Sök

Dataanalys och tjänsteinnovation baserad på AI (MAISTR)

Utbildningsprogrammet MAISTR riktar sig till yrkesverksamma för en fortsatt utbildning inom AI (specifikt maskinlärande), människocentrerad design och innovation management.

Om programmet

Alla kurser inom MAISTR ges på distans och undervisningsspråket är engelska. Som deltagare kan du välja att läsa hela programmet eller enstaka kurser. Varje kurs ingår i ett av tre spår inom MAISTR: maskininlärning, människocentrerad design samt innovation management.

MAISTR

MAISTR (Data Analytics and Service Innovation based on Artificial Intelligence) är ett utbildningsprogram på avancerad nivå för dig som är yrkesverksam. Programmet kommer att omfatta totalt 26 kurser där varje kurs är 3, 4 eller 5 högskolepoäng. De första kurserna ges våren 2022 och övriga kurserna utvecklas efterhand. Du kan välja att läsa hela programmet eller enstaka kurser. Programmet är flexibelt och kan genomföras samtidigt som du är yrkesverksam. Det unika med programmet är kombinationen av kurser inom AI, människocentrerad design och innovation management.

Skapat i samarbete mellan akademi och industri

Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Blekinge Tekniska Högskola och RISE är kända för framstående AI-forskning i samarbete med industrin, samt för utbildning inom AI, design och innovation. Mot denna bakgrund beslutade lärosätena att tillsammans utveckla utbildningsprogrammet MAISTR. Programmet består av 26 kurser på avancerad nivå inom områdena AI, design och innovation. Kurserna är anpassade för yrkesverksamma. MAISTR är ett så kallat Expertkompetensprogram finansierat av KK-stiftelsen. Satsningen stöttas av och utvecklas tillsammans med ett tiotal svenska industripartners.

Alla kurser som ges inom MAISTR vid Högskolan i Halmstad listas här på Högskolan i Halmstads webbplats. Ansökan görs via antagning.se via en länk på respektiva kurssida. MAISTR och programmets alla kurser beskrivs även på en separat webbplats: www.maistr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursspår: maskininlärning

Våren 2023

Grundläggande datorseende med djupinlärning, 5 hp

I den här kursen lär sig studenten om koncept kring datorseende, både från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Läs mer om kursen Grundläggande datorseende med djupinlärning

Datadriven sjukvård, 4 hp

I den här kursen lär sig studenten om förståelse och förbehandling av sjukvårdsdata.

Läs mer om kursen Datadriven sjukvård

Maskininlärning, 5 hp

I den här kursen lär sig studenten om grunderna i maskininlärning.

Läs mer om kursen Maskininlärning

Hösten 2023

Bayesiansk statistik för maskininlärning, 3 hp

Denna kurs syftar till att ge en bred introduktion till bayesiansk statistik och dess användning i maskininlärning.

Smart hälso- och sjukvård med tillämpningar, 4 hp

Målet med kursen är att studenten ska introduceras till artificiell intelligens och maskininlärning, samt ett antal användarfall inom informationsdriven hälso- och sjukvård.

Tillämpad Deep Learning med PyTorc, 5 hp

Kursens huvudsakliga innehåll handlar om tekniker för att analysera, skapa och implementera modeller för djup maskininlärning.

Kursspår: människocentrerad design

Våren 2023

Introduktion till människocentrerad AI, 5 hp

Kursen introducerar ett människocentrerat designperspektiv där olika AI-teknologier påverkar användarupplevelsen och verksamheten.

Läs mer om kursen Introduktion till människocentrerad AI

Design av användarupplevelser för AI, 3 hp

Kursen introducerar de många utmaningar och möjligheter som dyker upp i design av användarupplevelser.

Läs mer om kursen Design av användarupplevelser

Tjänstedesign baserad på dataanalys, 3 hp

Målet med kursen är att skapa förståelse för hur data och algoritmer kan påverka affärsstrategi och servicedesign.

Läs mer om Tjänstedesign baserad på dataanalys

Hösten 2023

Design för förstärkta verkligheter, 3 hp

Kursen introducerar de utmaningar och möjligheter som förstärkt verklighet, blandad verklighet och virtuell verklighet (kollektivt benämnt utökad verklighet) ger för design av tjänster och upplevelser.

Kritisk design och praktisk etik för AI, 3 hp

Kursens mål är att introducera kritiska och etiska frågor rörande data och samhället för att träna studenten i att problematisera och resonera kring artificiell intelligens (AI).

Kursspår: innovation management

Våren 2023

AI och affärsutveckling, 4 hp

Kursen introducerar hur AI påverkar företagets affärer och hur innovativa processer, industrier och värdekedjor organiseras.

Läs mer om kursen AI och affärsutveckling

AI och innovationshantering, 3 hp

Kursen hjälper studenten att utveckla sin kunskap och förmåga att resonera om hur AI kan kopplas till innovation i företagssammanhang.

Läs mer om kursen AI och innovationshantering

AI och datastrategi, 5 hp

Kursen introducerar institutionella, industriella och företagsmässiga faktorer som styr koordinering och användning av data inom AI.

Läs mer om kursen AI och datastrategi

Hösten 2023

Implementering av AI, 3 hp

Kursens mål är att utveckla studentens kunskap om planering och implementering samt anpassning av AI, samt de utmaningar och barriärer som organisationer vanligen står inför när de implementerar och anpassar AI till sin verksamhet.

Ekosystem och affärsmodellsinnovation, 4 hp

Kursens mål är att studenten utvecklar sin kunskap och förmåga kring praktisk färdighet och teoretiska kompetens kring hur och varför articiell intelligens (AI) påverkar företags
affärsmodeller och utformandet av ekosystem i relation till innovation och industriell förändring.

Kontakta MAISTR

En deltagares röst

Kvinna tittar in i kameran och ler. Foto.

Britta Duve Hansen

Britta Duve Hansen är matematiker i grunden och arbetar som lösningsarkitekt på Lunds kommun. Hon gick utbildningsprogrammet MAISTR vid Högskolan i Halmstad under våren 2019:

– De koncept som vi under utbildningen pratar om använder jag i mitt dagliga arbete, men jag har ingen utbildning inom det. Därför ville jag få akademins och forskningens syn på hur man ska designa för AI och machine learning. På Lunds kommun har vi ett team med bland annat UX- och tjänstedesigners, och det är viktigt att vi som jobbar med IT-arkitektur också har kunskap inom området så att vi kan använda samma vokabulär. Under utbildningen träffas vi en dag i månaden i Halmstad vilket ett bra upplägg som på ett enkelt sätt går att integrera med arbetslivet.

”Undersökningar visar att många svenska företag saknar djupare kunskaper i datavetenskap i allmänhet, och AI i synnerhet. För att de ska kunna konkurrera i dagens snabba teknikutveckling krävs en uppdatering av de anställdas kunskaper och färdigheter. Utbildning som vi erbjuder går att genomföra samtidigt som personen är yrkesverksam.”

Stefan Byttner, projektledare för MAISTR

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt