Sök

Dataanalys och tjänsteinnovation baserad på AI (MAISTR)

Utbildningsprogrammet MAISTR riktar sig till yrkesverksamma för en fortsatt utbildning inom AI (specifikt maskinlärande), människocentrerad design och innovation management. Läs mer om varje kursspår via menyn nedan.

Om programmet

Alla kurser inom MAISTR ges på distans och undervisningsspråket är engelska. Som deltagare kan du välja att läsa hela programmet eller enstaka kurser. Varje kurs ingår i ett av tre spår inom MAISTR: maskininlärning, människocentrerad design samt innovation management. Välj kursspår i menyn ovan om du vill läsa mer.

MAISTR

MAISTR (Data Analytics and Service Innovation based on Artificial Intelligence) är ett utbildningsprogram på avancerad nivå för dig som är yrkesverksam. Programmet kommer att omfatta totalt 26 kurser där varje kurs är 3, 4 eller 5 högskolepoäng. De första kurserna gavs våren 2022 och övriga kurserna utvecklas efterhand. Du kan välja att läsa hela programmet eller enstaka kurser. Programmet är flexibelt och kan genomföras samtidigt som du är yrkesverksam. Det unika med programmet är kombinationen av kurser inom AI, människocentrerad design och innovation management.

Skapat i samarbete mellan akademi och industri

Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Blekinge Tekniska Högskola och RISE är kända för framstående AI-forskning i samarbete med industrin, samt för utbildning inom AI, design och innovation. Mot denna bakgrund beslutade lärosätena att tillsammans utveckla utbildningsprogrammet MAISTR. Programmet består av 26 kurser på avancerad nivå inom områdena AI, design och innovation. Kurserna är anpassade för yrkesverksamma. MAISTR är ett så kallat Expertkompetensprogram finansierat av KK-stiftelsen. Satsningen stöttas av och utvecklas tillsammans med ett tiotal svenska industripartners.

Alla kurser som ges inom MAISTR vid Högskolan i Halmstad listas på Högskolans utbildningssidor. Ansökan görs via antagning.se via en länk på respektive kurssida.

MAISTR och programmets alla kurser beskrivs även på en separat webbplats:

MAISTR Länk till annan webbplats.

En deltagares röst

Kvinna tittar in i kameran och ler. Foto.

Britta Duve Hansen

Britta Duve Hansen är matematiker i grunden och arbetar som lösningsarkitekt på Lunds kommun. Hon gick utbildningsprogrammet MAISTR vid Högskolan i Halmstad under våren 2019:

– De koncept som vi under utbildningen pratar om använder jag i mitt dagliga arbete, men jag har ingen utbildning inom det. Därför ville jag få akademins och forskningens syn på hur man ska designa för AI och machine learning. På Lunds kommun har vi ett team med bland annat UX- och tjänstedesigners, och det är viktigt att vi som jobbar med IT-arkitektur också har kunskap inom området så att vi kan använda samma vokabulär. Under utbildningen träffas vi en dag i månaden i Halmstad vilket ett bra upplägg som på ett enkelt sätt går att integrera med arbetslivet.

”Undersökningar visar att många svenska företag saknar djupare kunskaper i datavetenskap i allmänhet, och AI i synnerhet. För att de ska kunna konkurrera i dagens snabba teknikutveckling krävs en uppdatering av de anställdas kunskaper och färdigheter. Utbildning som vi erbjuder går att genomföra samtidigt som personen är yrkesverksam.”

Stefan Byttner, projektledare för MAISTR

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt