Search

IDC and Leap for Life visits Vitalis

Researchers from the research programme IDC - Information Driven Care participates and contributes at Vitalis.

Presentations during the conference (in Swedish):
Elin Siira och Jens Nygren: Evidens från implementering av AI-baserad triage i stor skala

Petra Svedberg och Emelie Steerling: Vilka etiska överväganden behöver diskuteras och hanteras vid implementering av teknik med artificiell intelligens i vården?

Petra Svedberg och Jens Nygren: Framgångsrik implementering av artificiell intelligens - en förutsättning för Informationsdriven vård

Daniel Tyskbo, Elin Siira och Jens Nygren: Implementing a digital tool for self-triage and medical history taking in primary care: Experiences from leaders and practitioners

Lena Petersson, Petra Svedberg, Johan Wahlström och Niklas Sundler: AI för förbättrad vård av unga vuxna med psykisk ohälsa - resultat och framtid

Lena Petersson, Magnus Holmén och Henrik Barth: Hur förändrar AI informations och kunskapspraktiker i hälso- och sjukvården?

Lina Lundgren m.fl.: Forskning och innovation i samverkan hur når vi impact?

Leap for Life will be hosting a booth alongside Region Halland, Sahlgrenska Science Park, Innovation Skåne, Invest in Skåne, and SmiLe Incubator under the banner of HealthTech Nordic. At their booth, they will showcase innovative technology companies from the three regions offering solutions for health, care and welfare.

Vitalis is the leading Nordic platform for the future of health, care, and social services, with a focus on e-health, welfare technology, and innovation. It brings together key stakeholders from the public sector, academia, politics, and business to promote the development of sustainable healthcare.