Sök

Luís Irgang Dos Santos, innovationsvetenskap

Luís Irgang Dos Santos doktorerar inom innovationsvetenskap, specifikt industriell organisation och innovation. Han kommer ursprungligen från Brasilien och valde Sverige bland flera andra alternativ eftersom han gillar hur professorer och forskare respekteras av det svenska samhället i stort. 

Man i svart kostym. Foto.

Luís Irgang Dos Santos.

Hej, Luís. Vad forskar du om?

– Jag doktorerar inom industriell organisation och innovation. Fokuset i min doktorsexamen ligger på hälsoinnovation – mer exakt på hur nya produkter, tjänster och system skräddarsydda för att förbättra vårdens kvalitet utvecklas, sprids och implementeras. Min forskning utgår från flera olika perspektiv för att utforska hur läkare, sjukhus, medicinteknikföretag och andra aktörer interagerar. Jag undersöker även hur de organiserar kunskap, resurser och rutiner för att generera och bevara värde.

Hur är det att vara doktorand?

– Det är väldigt utmanande. Det tar flera år att studera ett specifikt ämne på tillräckligt djup nivå för att hitta kunskapsluckor, formulera forskningsfrågor som kan besvaras med en vetenskaplig metod, samla in och analysera data som hjälper till att utmana, bekräfta eller komplettera tidigare teorier och diskutera forskningsresultat på ett systematiskt sätt för att vara insatt i framstegen inom forskningen.

– Jag tycker det bästa är att ha möjligheten att vara en del av det internationella akademiska samfundet genom att delta i konferenser, workshops, kongresser och gå med i samarbetsprojekt med företag och universitet, där jag kan presentera min forskning och diskutera konsekvenserna av mina forskningsresultat för samhället. Jag gillar också att jag arbetar med seniora forskare som ger mig det stöd jag behöver och inspirerar mig att bli en oberoende forskare och lärare.

Hur ser en typisk dag ut?

– Som doktorand är ingen dag den andra lik. För det mesta ligger mitt fokus på den kreativa processen med fokus på att forska och skriva vetenskapliga artiklar. Parallellt planerar jag lektioner, svarar på studenternas frågor, och betygsätter uppgifter och tentor. Jag letar alltid efter kurser, workshops och webbseminarier som kan hjälpa mig att förbättra min undervisning och inlärningsförmåga.

– Jag har ett eget kontor och mitt arbetsschema är flexibelt. Jag föredrar att jobba på kvällar eftersom det är tystare och det är då jag känner att jag är som mest produktiv. Däremot går jag ofta på fikor och luncher med mina kollegor på avdelningen. Jag tycker om att umgås med dem och jag lär mig alltid något nytt om det akademiska livet.

Du kommer ursprungligen från Brasilien. Hur var det att komma till Sverige för att doktorera?

– Det är en helt annorlunda vardag än den i mitt hemland. Jag valde Sverige bland flera andra alternativ eftersom jag gillar hur professorer och forskare respekteras av det svenska samhället i stort. Det går att se att politiska beslut ofta styrs av diskussioner som börjar i den akademiska världen. Dessutom är relationen mellan lärosäten, företag och regering imponerande och det underlättar utvecklingen av ny kunskap, vilken i slutändan bidrar till utvecklingen av ett mer hållbart och innovativt land.

Hur är det att undervisa?

– Jag brinner för att lära ut. Det var det som motiverade mig att ge mig in i den akademiska världen. När jag började min resa på Högskolan i Halmstad hade jag inte så mycket erfarenhet och jag erkänner att undervisning på ett annat språk skrämde mig lite. I början deltog jag därför som gästföreläsare på några föreläsningar för att lära mig organisera och genomföra dem. Jag gick också några kurser och workshops om undervisning och lärande inom högre utbildning. Men det som verkligen gjorde skillnad var uppmuntran och stödet från mina kollegor och handledare som engagerade mig i sina kurser, så att jag kunde utveckla mina pedagogiska färdigheter.

– För närvarande undervisar jag i ämnen relaterade till industriell organisation och innovation på engelska i Sverige och på portugisiska, på distans, i Brasilien. Mitt mål nu och fram till slutet av min doktorsexamen är att säkra min karriär som universitetslektor och inom max tio år börja undervisa i dessa ämnen även på svenska.

Har du några råd till nya doktorander?

– Jag skulle börja med att säga att först och främst måste du älska ditt ämne. Det kommer att vara utmanande ibland, och trötthet och känslan av att vara en bluff kan få dig att vilja ge upp innan du blir klar. Om du inte gillar ditt forskningsämne, din arbetsmiljö och rutinmässigt arbete kommer resan att vara smärtsam och du kommer att ha svårt att njuta av den.

– För det andra tror jag att ihärdighet är nyckeln till en framgångsrik resa. Du måste vara beredd på att få ditt arbete bedömt och kritiserat hela tiden, ibland på ett jobbigt sätt. Du kanske får avslag på publikationer från konferenser och tidskrifter, och det kan hända att dina forskningsresultat gör vissa människor upprörda. Men du kommer att bli stolt över varje liten prestation, och de kommer få dig att känna dig som en Nobelpristagare. Därför är det viktigt att ta hand om sin psykiska hälsa och omge sig med stöttande kollegor och vänner.

– Sist men inte minst, se till att din kaffekopp aldrig står tom och att ditt laptopbatteri alltid är laddat.

Text: Emma Swahn
Bild: Ida Fridwall

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt