Sök

DDI designstudior

Digital design och innovation är ett kandidatprogram inom informatik som lär framtidens designer att förstå människan och ­hennes ­relation till teknologi. Under utbildningen lär sig studenterna att designa innovativa digitala tjänster och produkter. En viktig del i utbildningen är det praktiska designarbetet i designstudiokurser.

Totalt fyra designstudiokurser ingår i utbildningen – alla med skarpa uppdrag mot externa beställare på teman som webb, mobil, hälsa/smarta samhällen och hållbarhet. Under de tre första kurserna arbetar studenterna på heltid i mindre projektgrupper med användarstudier, skisser, iterativ utvärdering samt prototypande. För den fjärde kursen definierar studenterna själva intresseområden utifrån ett kunskapsperspektiv, och kombinerar detta med behov från en extern beställare. Den kursen genomförs på kvartsfart under en hel termin.

Varje år genomförs drygt 40 unika projekt för externa beställare från näringsliv, offentlig sektor, och forskning. Här presenteras en summering av några av de projekt som har skapats av studenterna på Digital design och innovation.

Designstudio webb, våren 2021

Knippen av blommor

Grön bakgrund med texten Knippen av blommor, infällt foto på en gammaldags rund skylt med ett K.

Hylte Ryttarförening

Logotyp för Hylte ryttarförening.

Hylte Ryttarförenings webbsida beskrivs som eftersatt, svårarbetad, oprofessionell och oattraktiv med svårigheter för besökare att hitta information. Genom att bearbeta webbplatsens utseende samt struktur för navigation och information kan användare ta del av viktig information på en attraktiv, informativ samt professionell webbplats.

Projektdeltagare: Edvard Nylén, Amanuel Andu, Linnéa Johnson, Moa Lundgren och Nicholas Falkman Doxander.

Kariesinformation till barn

Skärmbild över webbsida för kariesinformation för barn.

HPI

Vit bakgrund med text Designstudio webb, samt logotyp för företaget Health Profile Institute.

Health Profile Institute hjälper Sveriges företagshälsor och andra aktörer att stärka organisationers arbetsmiljö och ge människor kunskap och motivation att förbättra sin hälsa. Uppdraget bestod av att designa om deras webbplattform för användare med fokus på användarvänlighet och tydlighet. Vår lösning förenklade navigationen och gav ett kronologiskt flöde.

Projektdeltagare: Albin Åshamn, Ebba Spjutö, Philip Johansson Subiabre, Sara Dahlander och Alexander Lundström.

PK Electronics

Svart bakgrund med logotyp för PK Electronics.

Mensskola

Skärmbild från webbsida med mensskola.

En informationssida om mens, riktad till flickor mellan 10 och 15 år.

Projektdeltagare: Albin Qvist, Alfvar Arvidsson, Amanda Johansson, Kevin Kongpachith och Thilda Idsäter.

Balance Golf

Skärmbild över webbsida för företaget Balance Golf.

Fiori Magazine

Vit bakgrund med svart text Fiori Magazine.

Fiori Magazine är Nordens största branschtidning för florister. Den nuvarande webbsidan ligger i dagsläget på Hemsida24, vilket är ett internetbaserat verktyg för att skapa hemsidor och e-butiker. Problemet som uttryckts i briefen är dock att det endast erbjuder begränsade funktioner som inte är tillgängliga för större förändring, samt att verktyget inte längre kommer att stödjas.

Projektdeltagare: Nicodemos Abraha ,Elliot Gustafsson, Isabel Larsson , Sara Johansson och Zakaria Mohamed Saleban.

Designstudio hållbarhet, våren 2021

Hubert.AI

Skärmbild av digital chattfunktion med AI-bot.

Senioruniversitetet i Halmstad

Videosamtal mellan fyra äldre personer, platta med texten "Diskussionsfråga 1: Vad är ditt bästa barndomsminne och varför?" visas framför personerna i bild.

Dalahyrcenter

Skärmbild av tjänst för uthyrning av bilar, med sökfunktion och karta.

Resultatet av studien blev en implementering av nya funktioner i bokningssystemet för att tydligt synliggöra hållbara alternativ för användare att välja. Designlösningen gör att användare medvetet kan få välja typ av transport samtidigt som miljövänligare alternativ tydliggörs för att minska det ekologiska fotavtrycket.

Projektdeltagare: Elias Larsson och Oliver Rosberg.

Hack Your Closet

Datorskärm som visar inköpsverktyg för klädförsäljare, med storlekar och antal varor. Text "Hack your closet" vid sidan av datorskärmen.

Till projektet har tjänstedesign använts för att undersöka hur stylingen på Hack Your Closet kan underlättas med hjälp av AI. Genom en utforskande fas som gav oss lärdomar om samarbete mellan avdelningar inom företaget har vi tagit fram ett designkoncept som innefattar en förbättrad stilprofil, ett agentivt stylingverktyg, ett internt kommunikationssystem och en förbättrad lageröversikt.

Projektdeltagare: Erika Börjesson och Sofia Heikkilä Svensson.

Do you have any left?

Skärmbild på digital mathandel med popup-fönster som frågar om köpet är nödvändigt.

GardenR

Illustration av natur med solceller och vindkraftverk. Texten Designstudio hållbarhet – samarbete GardenR.

Digitala knuffar i en digital mathandel

Fruktavdelning i en matbutik, ovanpå bilden röd platta med texten "Knuffa konsumenter till miljövänliga alternativ i en digital mathandel".

Ett projekt tillsammans med ICA Maxi med syfte att vägleda konsumenter till hållbara val med hjälp av digitala knuffar i ICA:s digitala mathandel. Fyra designlösningar presenteras i form av en popupruta innan handlandet påbörjas, markering av miljövänliga val när användaren ska välja mjölk, information av andras val när användaren ska välja kött och markering av miljövänliga val i kundkorgen.

Projektdeltagare: Ludvig Ståhl och Jakob Wisborg.

Hållbar energikonsumtion i fastighetsbranschen

Skärmbild över digital tjänst som visar energiåtgången i en fastighet.

UFO – Buddyprogrammet

Vit bakgrund med texten UFO University Friendship Organization.

Projektet bygger på ett samarbete med studentföreningen UFO (University friendship organization) som är ett kårrorgan i Högskolan i Halmstads studentkår. Resultatet av samarbetet är ett koncept som ska stödja utbytesstudenter före samt under utlandsstudier. Det framtagna konceptet bygger på synliggörande och insamlande av information samt aktiviteter, vilka är värdefulla under utlandsstudier.

Projektdeltagare: Catrin Mattsson, Frida Palmqvist och Maria Sjöström.

W8 Hotel Design Group

Byggnad med stora glasfönster, texten W8 Hotel Design Group. Foto.

Jordklok

Illustration av skog med två hjortar, logotyp för företaget Jordklok samt texten Ett designarbete för hållbarhet.

Projektet bygger på ett samarbete med nätbutiken Jordklok. Vår idé handlar om att sprida medvetenhet genom att erbjuda konsumenter tillgång till lätt och tydlig information om produkters hållbarhetsaspekter. Resultatet av designprojektet är flera designförslag på ökad kommunikation och tydligare upplägg av information gällande produkters hållbarhetsaspekter.

Projektdeltagare: Amela Mujasevic, Alexander Helmersson och Sabrin Said.

Dragkrok365:s privatuthyrning

Grå bakgrund med texten Designstudio – hållbarhet, tillsammans med Dragkrok 365.

Co2-kalkylator

Blå bakgrund, texten Co2-kalkylator Heléns rör.

I kursen Designstudio – hållbarhet kontaktade vi företaget Heléns Rör där vi tilldelades ett uppdrag att skapa en Co2-kalkylator till företaget. Uppdraget omfattade att specificera en webbaserad Co2-kalkylator som räknar ut Co2-utsläpp på produktion och transport av Heléns Rörs produkter.

Projektdeltagare: Lisa Hedbys, Filip Kumlin och Tim Börjesson.

Blomstertjänst för seniorer

Skärmbild över digital tjänst för att beställa blommor.

Mazzo är en blomsterförmedling som hade identifierat att en yngre generation använder deras tjänst och ville inkludera seniora användare på något sätt. För att stötta seniorers användning av en digital blomsterförmedling har vi optimerat Mazzos hemsida till Ipads med större texter och klick-funktioner samt en vägledningstjänst genom hela beställningsprocessen för att stötta social hållbarhet.

Projektdeltagare: Annie Blessenius och Jenny Eliasson.

Lagafors – rengöringsrobot

Surfplatta som visar digitalt gränssnitt för att styra rengöringsrobot.

Rengöringsrobot inom livsmedelsindustrin som ska bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Gränssnittet är till för att styra roboten.

Projektdeltagare: Fredrik Trulsson och Ruben Nordell.

Klimatstudenterna

Jordglob som svävar ovanför en uppslagen bok, grön bakgrund. Illustration.

På beställning av studentföreningen Klimatstudenterna har vi tagit fram en prototyp. Prototypen sammanställer data om energiförbrukning, sätter upp nya mål och ger förslag på åtgärder kopplat till målen.

Projektdeltagare: Emanuel Dahlgren och Andreas Dahlman.

Golfbuddy

Grön och vit bakgrund, texten Designstudio sustainability samt logotyp för HG Golf.

I samarbete med HG Golf har vi utvecklat en applikation vars syfte är att föra samman olika typer av spelare och möjliggöra inkludering av varierande målgrupper. Applikationen är avsedd att minska gapet mellan samhällsklasser samt generationer inom golf.

Projektdeltagare: Moa Gottschalk och Emilia Björk Roth.

Acceptus

Vit bakgrund, röd text Acceptus samt pilsymbol.

Designstudio smarta samhällen, våren 2021

HPI – Smart Societies

Skärmbild över en tjänst som mäter hälsa, olika värden visas i gult och grönt.

Connect

Skärmbild från webbsida med närbild på schackpjäser, texten "Matchkväll" står under bilden.

Njord Medtech

Illustration av en sjukhussal med medicinsk utrustning.

I detta projektet undersöks hur ett digitalt verktyg kan underlätta beslutsfattandet för nya investeringar till sjukvården. Designlösningen innefattar en iteration av Atles produktsida baserat på processens insikter samt en ny funktion vilket genererar en PDF som framhäver Atles påverkan. PDF:n anpassas efter de uppgifter som användaren fyller i om sin avdelning.

Projektdeltagare: Isak Petersson, James Holmgren, Jenny Lindgren, Hampus Isebring och Lisa Karlsson.

Share Express

Skärmbild på en animerad karta med hus, vägar, järnvägar och fordon.

OSMaaS är ett forskningsprojekt som arbetar med framtidens mobilitet. Vår roll i projektet har varit att skapa ett diskussionsunderlag som tar helheten av en mobilitetstjänst i åtanke. Vi har valt att utreda frågor rörande trygghet, förtroende och seamless switching. Utifrån detta har vi utformat en komplett workshop att utföra med intressenter.

Projektdeltagare: Saga Isebring, Nicki Lindqvist, Christoffer Sahlin, Daniel Blücher och Melos Bunjaku.

OSMaaS – Carbon Credits & Transport

Kollage med tre mobilskärmbilder som visar en tjänst för reseplanering.

Projektgruppen har skapat en travel assistant samt en betalningsfunktion som ska kunna implementeras i samhället år 2040. Enligt en framtidsvision ska valutan i samhället vara Carbon Credits som är klimatkompenserad koldioxid. Projektet har gått ut på att undersöka hur användarna upplever trovärdighet samt vilka funktioner som behövs för att användaren ska kunna känna sig säker.

Projektdeltagare: Oscar Lagervall, Amanda Eriksson, Sebastian Lau, Sanna Nygren och Ali Hadi.

Via Viridi – verktyg för livscykelanalys

Illustration av pusselbitar som formar en cirkel med människor som befinner sig runt om.

Vi har i samarbete med företaget Via Viridi skapat ett verktyg som underlättar och effektiviserar för företag att göra dataöverlämning i syfte att skapa livscykelanalyser. Vårt koncept bygger på tydlig kategorisering, anpassningsbarhet samt att få konstant hjälp genom processen.

Projektdeltagare: Johan Lorentz, Julia Forssén, Arvid Gulinoch Ida Melander.

Halland Supper

Vit bakgrund med en symbol med bestick och texten "Halland Supper – explore dining in a new way".

Uppdraget var att skapa en digital tjänst för kommunikation med kund före, under och efter besöket. De tre koncept som levererades har som syfte att skapa en känsla av tillit, spänning, natur och lyx samt öka kundens kunskap om hållbarhet för att främja en hållbar livsstil.

Projektdeltagare: Elin Johnsson Ahlén, Gudni Bjarnason, Linnéa Ivetorn, Kajsa Palmén och Sebastian Kjernholm.

Designstudio mobilitet, hösten 2020

HBK medlemsapplikation

Tecknad bild med en räv i fotbollskläder, Halmstad Bollklubbs logga samt en mobiltelefon med en app. Texten Designstudio Mobilitet.

Remote Teams – Wizdo Bounce

Blå bakgrund med texten Bounce och en mobiltelefon som visar en app på skärmen.

Projektet bygger på ett samarbete med Företaget Wizdo. Resultatet är ett koncept för en app som ska underlätta distansarbete och återskapa den fysiska sociala miljön. Teamet skapade ett öppet rum för att minska gränserna mellan olika grupper och öka social kontakt och spontanitet. I appen kan användaren starta samtal, känna sig inbjuden och på ett enkelt sätt prata med kollegor.

Projektdeltagare: Daniel Blücher, Amanda Eriksson, Sofia Strand, Isak Petersson, Gudni Freyr Bjarnason och Emma Fagerholm.

Konferensstöd

Bakgrund med byggnader mot blå himmel. Texten Upplevelseutveckling för digitala konferenser: Digitalisering av visitkort.

Pod as a Service

Mobiltelefon som visar en app, svart bakgrund.

Vi fick i uppdrag att skapa ett koncept för ett bokningssystem för en pod, alltså ett autonomt fordon som ska delas av en grupp grannar. Lösningen bygger på att främja delning och ge användarna möjligheten till samåkning.

Projektdeltagare: Elin Johnsson Ahlén, Felicia Oredsson, Mateusz Gregus, James Holmgren, Arvid Gulin och Ali Hadi.

Attefallshus

Tvådelad bild på ett hus, ena halvan är en ritad bild och det andra ett fotografi.

Gruppen blev tilldelad briefen attefallshus där beställaren Halmstad kommun vill förbättra förutsättningarna på hemsidan angående informationen om vad som krävs för att bygga attefallshus. Vår lösning är en responsiv hemsida som strukturerar upp informationen på ett mer pedagogiskt sätt.

Projektdeltagare: Kajsa Palmén, Robin Wärff, Jack Gustafsson, Emil Karlsson, Ida Melander, Carl Lemón och Marko Cavric.

Vattenkollen

Logotyp med vågor och gröna blad, under den texten Vattenkollen.

uppdaterad

Kontakt

Dela