Sök Stäng

Kim Andrén, ämneslärarstudent, får stipendium för examensuppsats

Kim Andrén, ämneslärarstudent, är en av studenterna från Högskolan i Halmstad som år 2020 fick stipendium från Sparbanksstiftelsen Kronan för sin examensuppsats om att läsa böcker med hjälp av ljudböcker kontra klassiska tryckta böcker.

”Både min min handledare och min examinator har hela tiden varit tillgängliga och gett mig ett ovärderligt stöd, jag respekterar dem så mycket.”

Kim Andrén, student

Kortklippt man i grå kavaj och svart tröja står vid grönbladig växt inomhus

Kim Andrén skrev en prisbelönt uppsats på ämneslärarutbildningen om ljudböcker i undervisningen. Stipendiepengarna kommer han nog att investera i starten till att skapa familj med flickvännen. ”Sedan kommer jag bjuda kollegor på fika, så klart.”

– Stipendiet visar att jag tänkte rätt och det ger en rätt stor ”boost” till självförtroendet. Jag skrev examensarbete om något lite udda som andra inte har skrivit om tidigare, ljudböcker i undervisning, och det känns bra att jag inte hade fel som tyckte att det verkade intressant. Nu kan jag även använda ljudböcker i min undervisning och stipendiet visar att fler håller med mig om att det är en bra idé. Det känns bra, säger Kim Andrén.

Kim Andrén gick utbildningen Ämneslärare i gymnasieskolan – svenska och engelska. Det är för sitt examensarbete inom engelska språket, ”Media form and ESL students’ comprehension: A comparative study between audiobooks and printed text”, som han har belönats med ett stipendium på 25 000 kronor. Sparbanksstiftelsen Kronan delar ut årligen ut stipendier till framstående examensarbeten.

Om ljudböcker i undervisning

Uppsatsen som Kim Andrén skrev handlar om ljudböcker i undervisning. Få forskare i Sverige intresserar sig för ljudböcker* och samtidigt ökar intresset för ljudböcker hos unga personer. Kim Andrén gjorde ett experiment med 150 gymnasieelever som, då de skulle läsa en engelsk novell, delades upp i tre grupper: En grupp lyssnade på ljudböcker, en grupp ägnade sig åt traditionell läsning och en gjorde bådadera.

– Min studie visar att klassisk läsning ger bäst förståelse. Men de som läste med hjälp av en blandning av skriven text och ljud lärde sig dubbel så snabbt, en viktig upptäckt i dag när tid är så betydelsefullt. Det är inte heller säkert att klassisk läsning ger bättre förståelse, argumenterar jag i min uppsats. Skolan lär ju inte eleverna lika mycket om att läsa med hjälp av ljudböcker som klassisk bokläsning, därför får klassisk läsning per automatik en fördel.

Stort lärarstöd

Kim Andrén säger att han har haft ett gott stöd från alla sina lärare på Högskolan i Halmstad. Inte minst är han enormt tacksam gentemot sin handledare och sin examinator.

– Min handledare Stuart Foster är en av de mest fantastiska lärare som jag har träffat i mitt liv. Han stöttade mig hela vägen. Jag måste också nämna Veronica Brock, min examinator, som är lika fantastisk. Hon har pushat mig att skriva om detta lite udda ämne och att hela tiden bli bättre. Både Stuart och Veronica har hela tiden varit tillgängliga och gett mig ett ovärderligt stöd, jag respekterar dem så mycket.

Tanken var att Kim Andrén även skulle skriva om ljudböcker i sitt examensarbete i svenska språket, men med pandemins intåg blev den typen av studier för svåra att genomföra. Från och med i höst arbetar han som ämneslärare på introduktionsprogrammet på Falkenbergs gymnasieskola. Tanken på att i framtiden bli forskare med fokus på ljudböcker i undervisning är attraktiv för Kim Andrén.

Text: Kristina Rörström
Bild: Linnea Andersson

*En av dem är Cecilia Björkén–Nyberg vid Högskolan i Halmstad.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt