Sök

Kriminologi och kultur

180 hp

Som samhälls- och kulturvetare kan du bidra till en hållbar utveckling, genom att förstå hur sociala och miljömässiga förändringar påverkas av idéer och uttryck i populärkultur, subkulturer och samhällsdebatt. På programmet Kriminologi och kultur specialiserar du dig på samhällsutmaningar som rör kriminalitet och får insikt i hur värderingar, normer och föreställningar påverkar människor.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core". Illustration.

Om utbildningen

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder till en kandidatexamen i kulturstudier.

Arbetsliv

Utbildningen förbereder för arbete i bland annat trygghetsskapande, brottsförebyggande och -bekämpande, samhällsplanerande och verksamhetsutvecklande yrkesområden.

Efter utbildningen Kriminologi och kultur kan du arbeta som projektledare, handläggare och utredare vid brottsförebyggande, brottsbekämpande och samhällsplanerande myndigheter och organisationer på lokal och nationell nivå.

Inom kultursektorn kan du arbeta med exempelvis värnandet om tillgänglighet till kultur för olika grupper i samhället, möjligheten att använda kulturella produkter och uttryck för opinionsbildning, normkritik och värdediskussioner, hälso- och kriminalvård, samt med upphovsrättsliga frågor och cyberbrottslighet inom kulturproduktion.

Studera utomlands

Möt våra studenter

Äng med vita blommor. Foto.

Studenter undersöker det halländska kulturarvet


Kontakt

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11305

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela