Sök

Kriminologi och kultur

180 hp

På programmet Kriminologi och kultur specialiserar du dig på att utifrån kulturella perspektiv förstå samhällsutmaningar om kriminalitet och normbrott. Du lär dig att arbeta med att motverka och hantera konsekvenser av brott, utifrån en förståelse för hur normer och värderingar påverkar brottsliga beteenden och samhällets reaktioner på dem. Efter programmet kan du arbeta som kriminolog på en kulturvetenskaplig grund.

Om utbildningen

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

* ingår i huvudområdet Kulturstudier

År 1

Termin 1: Att studera kultur, samhälle och kriminalitet

 • Introduktion till kulturstudier om normer och normbrott, 7,5 hp*
 • Demokratiska samhällen och modern straffkultur, 7,5 hp*
 • Kulturhistoriska perspektiv på brott och straff, 7,5 hp*
 • Introduktion till kultur och samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp*

Termin 2: Kriminalitet – kulturanalys och kriminologi

 • Kriminologins historia, 7,5 hp*
 • Kulturkriminologins områden, 7,5 hp*
 • Kriminologi i teori och praktik, 7,5 hp*
 • Kulturkriminologiskt utredningsarbete, 7,5 hp*

År 2

Termin 3: Samhälle – social rättvisa och rättskultur

 • Genus, mångfald och intersektionalitet, 7,5 hp*
 • Rättssociologi och social kontroll, 7,5 hp
 • Valbar kurs på temat hållbar utveckling, 7,5 hp
 • Straff- och socialrätt, 11 hp

Termin 4: Kultur – kulturella uttryck och samhällsutveckling

 • Subkulturer och representation, 7,5 hp*
 • Gängkultur och kriminalitet, 7,5 hp*
 • Vetenskaplig metod med självständig fördjupning, 15 hp*

År 3

Termin 5: Valbar termin

 • Praktik samt process- och projektledning I, 15 hp* och/eller Praktik samt process- och projektledning II, 15 hp*

alternativt

 • Utlandsstudier 15 hp eller 30 hp

alternativt

 • Valfria kurser 15 hp eller 30 hp

Termin 6: Examenstermin

 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp*
 • Fördjupning i aktuella forskningsperspektiv, 7,5 hp*
 • Kandidatuppsats i Kulturstudier, 15 hp*

Programansvarig berättar

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder till en kandidatexamen i kulturstudier.

Vad kan du jobba med?

Som kriminolog på kulturvetenskaplig grund kan du till exempel arbeta inom polisen, där du utifrån din speciella expertis bidrar med kunskap om kriminella miljöer och deras kulturella och sociala sammanhang och förutsättningar.

Du kan också arbeta inom kommunala eller regionala verksamheter, exempelvis med inriktning mot trygghet eller integration. Andra arbetsplatser där kulturkriminologisk kompetens efterfrågas är exempelvis inom ungdomsvård, kriminalvård, Tullverket, socialtjänsten och fritidsgårdar.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: 17,00

BII: 16,57

HP: 0,65

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11305

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela