Professionell idrottskarriär och arbetsliv

180 hp

Du som elitsatsande idrottare, eller du med ambitionen att verka inom idrotten, behöver både möjlighet för att träna, och kunskap om hur människor får ut det mesta av sin potential. Professionell idrottskarriär och arbetsliv förbereder dig för ett framtida yrkesliv, samtidigt som du satsar helhjärtat på att lyckas med din nuvarande idrottskarriär.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studentkamrater. Under utbildningstiden finns förutsättningar att bedriva träning i närområdet; moderna träningslokaler finns rentav tillgängliga på campus. Du har även tillgång till Högskolans eget Hälsolabb. Detta är ett nybyggt labb utvecklat för att främja kreativt och innovativt lärande, med hjälp av attraktiva studiemiljöer och beteendevetenskaplig labbverksamhet. Inom idrotter som golf eller bordtennis har du som student på programmet även tillgång till förbundens elitmiljöer som är upprättade i Halmstad tillsammans med Högskolan och Halmstads kommun.
Vi har valt att lägga motsvarande tre års studier över en fyraårsperiod samt att spela in alla föreläsningar, för att skapa ett flexibelt upplägg med goda möjligheter för dig att träna, tävla, eller coacha vid sidan av studierna.

Under utbildningen läser du tillsammans med idrottare och ledare från olika idrotter, vilket skapar en unik lärmiljö där du utbyter värdefulla akademiska och idrottsliga erfarenheter med de andra studenterna.

Kurser och kompetenser i fokus

Att satsa på en elitidrottskarriär ställer höga kunskapskrav på dig som idrottare eller ledare. Det är avgörande att du har god kännedom om effektiva träningsmetoder, planering av träning, metoder för återhämtning, hantering av stress i samband med tävling, och om vad som är viktigt under en skadeperiod. Det är samma kunskapskrav som arbetsmarknaden värdesätter inom exempelvis olika tränaruppdrag, strategiskt såväl som operativt ledarskap och inom andra yrken med människor i fokus.

På utbildningen Professionell idrottskarriär och arbetsliv utvecklar du kunskaper inom idrottsrelaterade områden såsom idrottspsykologi, idrottsbiomekanik och idrottsfysiologi. Genom att applicera dessa kunskaper på ditt eget idrottsutövande ger du dig själv förutsättningar för ett långsiktigt hälsosam och hållbar karriär.

Utbildningen skapar även förutsättningar för andra karriärer vid sidan om, och efter, idrottskarriären. Du kan dels överföra de idrottsrelaterade kunskaperna till andra områden, du läser också kurser som berör till exempel utveckling av individer, grupper och organisationer, samt grunder inom ämnen som ekonomi, juridik och strategisk kommunikation. Dessa kunskaper är användbara i det professionella idrottsutövandet så väl som under ett hållbart arbetsliv. Utbildningen bedrivs med HBTQ-diplomerade lärare.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i idrottsvetenskap.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning har du behörighet att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i hälsa och livsstil samt kurserna Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare I och II, 30 hp + 30 hp.

Arbetsliv

Professionell idrottskarriär och arbetsliv ger dig dels goda förutsättningar att vara verksam som professionell idrottsutövare. Dessutom är idrottsbranschen en stor industri med många spännande arbetsuppgifter efter studietiden och elitkarriären. Inriktningen mot både idrott och arbetsliv, samt de grundläggande kunskaperna inom media- och kommunikation, juridik och psykologi ger karriärmöjligheter även utanför idrottsbranschen. Utbildningens unika inriktning på idrott och arbetsliv ger dig förutsättningar för att arbeta med att utveckla såväl dig själv som andra individer, grupper och organisationer, både inom och utanför idrotten.

Studera utomlands

Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig mer kvalificerad på arbetsmarknaden. Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 75%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12804

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt 400 poäng i ämnet specialidrott, varav minst 100 poäng idrottsspecialisering, från ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) eller motsvarande.

Urvalsregler:

Till utbildningen Professionell idrottskarriär och arbetsliv 180 hp tillämpas ett alternativt urval till en tredjedel av platserna. Övriga platser fördelas jämnt mellan betyg och högskoleprov. Det alternativa urvalet baseras på idrottsmeriter, som ska kunna styrkas med dokumentation, och plan för fortsatt idrottsutövande på professionell nivå. För att kunna vara med i denna urvalsgrupp måste den sökande skicka in ett personligt brev senast 15/4. Instruktioner för det personliga brevet finns på programmets hemsida på hh.se (du kan även kontakta studierektor eller studievägledare). Där finns även information om vart brevet ska skickas. Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela