Sök

Dokumentarkiv – visa kategori

Personal

PDF-dokument Anställningsordning vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslutad av högskolestyrelsen 2022-02-17. Dnr P 2019/21
PDF-dokument Arvoden till sakkunniga
Dokumentansvarig: HR-chef
Gäller fr.o.m. 2015-11-01. Dnr P 2015/35. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Förlängning av uppdrag som akademichef
Dokumentansvarig: Chef för Högskolekansliet
Beslutat av rektor 2021-06-21. Dnr L 2021/62
PDF-dokument Handläggningsordning för personalansvarsnämnden
Dokumentansvarig: Rektors handläggare
Beslutad av högskolestyrelsen 2017-10-06. Dnr L 2017/139. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Handläggningsordning för prövande och erkännande av högskolepedagogiska meriter
Dokumentansvarig: Funktionsansvarig för HPC
Beslut av rektor 2022-04-04. Dnr L 2022/49
PDF-dokument Lönekriterier för teknisk/administrativ (T/A) personal vid lönerevision
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslut av högskoledirektör 2019-10-02. Dnr P 2019/15. Granskad 2020-04-21
PDF-dokument Lönekriterier för undervisande och forskande personal
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslut av rektor 2019-09-30. Dnr P 2019/15. Granskad 2020-04-21
PDF-dokument Lönestrategi
Dokumentansvarig: HR-chef
Beslut av rektor 2022-01-24. Dnr L 2022/13
PDF-dokument Policy för delpension
Dokumentansvarig: HR-chef
Beslut av rektor per capsulam 2003-05-09 enligt beslut i högskolestyrelsen 2003-02-17. Senast reviderad 2012-07-10. Dnr 40-2003-1563. Granskad 2020-04-17
PDF-dokument Regler för bisysslor
Dokumentansvarig: HR-specialist
Beslut av rektor 2021-02-15. Dnr P 2020/9
PDF-dokument Regler för distansarbete för T/A-personal
Dokumentansvarig: HR-chef
Beslut av högskoledirektör 2022-06-14. Dnr L 2022/83
PDF-dokument Rese- och mötespolicy
Dokumentansvarig: Handläggare på HR-avdelningen
Beslut av rektor 2020-12-21. Dnr L 2013/15.
PDF-dokument Riktlinjer för antagning av docent
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Reviderade och fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2016-11-03. Dnr L 2014/158. Granskad 2020-04-03
PDF-dokument Riktlinjer för rekrytering och befordran
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslutad av rektor 2021-10-04. Dnr L 2020/58
PDF-dokument Riktlinjer för utnämning av excellent lärare
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslut av Forsknings- och utbildningsnämnden 2021-10-07. Dnr L 2021/104
PDF-dokument Riktlinjer om affiliering vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: HR-chef
Rektors beslut 2014-12-03. Dnr L 2014/154. Granskad 2020-04-17
PDF-dokument Riktlinjer till sakkunniga vid kompetensbedömning
Dokumentansvarig: HR-chef
Fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2018-04-04. Dnr L 2017/186. Granskad 2020-04-01


Tillbaka till kategorier

uppdaterad

Kontakt

Dela