Sök

Dokumentarkiv – visa kategori

Tillsättningar/Val

PDF-dokument Anvisningar för val av ledamöter till forsknings- och utbildningsnämnden
Dokumentansvarig: Rektors handläggare
Beslut av högskoledirektör 2022-02-07. Dnr L 2022/12
PDF-dokument Föreskrift för val av ledamöter utsedda av lärarna till högskolestyrelsen
Dokumentansvarig: Utredare
Beslut av Högskolestyrelsen 2017-02-17. Dnr L 2017/34. Granskad 2020-10-06
PDF-dokument Process för utseende av prorektor, rektors ställföreträdare
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslut av högskolestyrelsen 2018-02-19. Dnr L 2018/12
PDF-dokument Regler för val av ledamöter till forsknings- och utbildningsnämnden
Dokumentansvarig: Rektors handläggare
Beslut av rektor 2022-03-14. Dnr L 2022/11
PDF-dokument Regler för val av representanter till akademiråd
Dokumentansvarig: Rektors handläggare
Beslut av rektor 2021-10-04. Dnr L 2021/126


Tillbaka till kategorier

uppdaterad

Kontakt

Dela