Sök

Dokumentarkiv – visa kategori

Utbildning

PDF-dokument Ansökningsregler och meritvärderingssystem för utbytesstudier
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Fastställd av högskoledirektör 2019-01-10. Dnr S 2014/224. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Ansökningsregler och riktlinjer för Minor Field Studies (MFS)
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Beslut av högskoledirektör 2020-04-22. Dnr L 2020/54
PDF-dokument Antagningsordning
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare
Beslut av högskolestyrelsen 2022-02-17. Dnr L 2021/45.
PDF-dokument Föreskrifter för betalning av studieavgifter samt lokala riktlinjer för återbetalning
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare
Beslut av högskoledirektör 2020-03-23. Dnr L 2015/47. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Föreskrifter för beviljande av stipendier
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare
Beslut av högskoledirektör 2021-05-27. Dnr L 2015/29
PDF-dokument Handläggningsordning för tillgodoräknande
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Fastställd av chefen för utbildningsstöd 2020-03-09. Dnr L 2020/32. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Information och ansökningsregler för Linnaeus-Palme
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Fastställd av högskoledirektören 2020-06-22. Dnr: L 2020/96
PDF-dokument Information och ansökningsregler för Nordplus
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Fastställd av högskoledirektören 2020-08-10. Dnr: L 2020/74
PDF-dokument Lokal examensordning
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Beslutad av Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30. Reviderad 2018-05-24, 2015-06-04, 2014-06-17. Dnr L 2014/17. Gäller från och med 2014-01-30. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Ordning för förändring av beslutat utbildningsutbud
Dokumentansvarig: Controller utbildning vid Högskolekansliet
Beslut av rektor 2017-01-16, Dnr L 2017/5. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslut av rektor 2020-08-24. Dnr L 2020/109
PDF-dokument Riktlinjer för forskningsanknytning
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställd av rektor 2019-01-15. Dnr L 2017/178. Granskad 2020-04-03
PDF-dokument Riktlinjer för handläggning av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare
Beslut av högskoledirektör 2020-06-15. Dnr L 2020/81
PDF-dokument Riktlinjer för individuell studiegång (ISG)
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare
Beslut av studieadministrativ chef 2021-04-28. Dnr L 2021/56
PDF-dokument Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Granskad 2020-04-03
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslutade av forsknings- och utbildningsnämnden 2020-11-12. Dnr L 2014/32
PDF-dokument Riktlinjer för klassificering av kurser i utbildningsområde
Dokumentansvarig: Controller utbildning vid Högskolekansliet
Fastställda av Forsknings- och utbildningsnämnden 2020-05-14. Dnr L 2015/141.
PDF-dokument Riktlinjer för kombinationen studier och elitidrott vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Projektledare Riksidrottsuniversitetet
Beslutade av rektor 2022-06-13. Dnr L 2018/177
PDF-dokument Riktlinjer för kursvärderingar - utbildning på grund- och avancerad nivå
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2019-12-05. Dnr L 2014/115. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer för nytecknande, uppdateringar och avveckling av internationella samarbetsavtal inom utbildning på grund- och avancerad nivå
Dokumentansvarig: Studieadministrativ chef
Beslutad av rektor 2020-06-08. Dnr S 2019/156
PDF-dokument Riktlinjer för programråd
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslutade av rektor 2022-02-28. Dnr L 2017/66
PDF-dokument Riktlinjer för registrering av deltagande och avbrott inom grundutbildningen och forskarutbildningen
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Beslut av studieadministrataiv chef 2021-11-23. Dnr L 2020/63
PDF-dokument Riktlinjer för uppdragsutbildning
Dokumentansvarig: Utredare på högskolekansliet
Reviderade och fastställda av rektor 2018-06-25. Dnr L 2018/81. Granskad 2020-04-24
PDF-dokument Riktlinjer för utformning av kursplan för utbildning på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Beslut av Forsknings- och utbildningsnämnden 2022-06-22. Dnr L 2021/133
PDF-dokument Riktlinjer för utformning av programbeskrivning
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslut av Forsknings- och utbildningsnämnden 2021-04-15. Dnr L 2021/54
PDF-dokument Riktlinjer för utformning av utbildningsplan
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställda av Forsknings- och utbildningsnämnden 2019-06-13, reviderade 2020-01-07 . Dnr L 2019/22. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Rutiner och ansvarsförhållanden för självständigt arbete (examensarbete)
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Högskoledirektörens beslut 2016-02-16. Dnr L 2015/69. Granskad 2020-04-21
PDF-dokument Rättssäker individuell examination. Riktlinjer vid Högskolan i Halmstad 20200316
Dokumentansvarig: Studieadministrativ chef
Fastställd av rektor 2020-03-16. Dnr L 2020/31. Granskad 2020-03-16
PDF-dokument Studieadministrativa bestämmelser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Fastställda av Forsknings- och utbildningsnämnden 2020-05-05. Dnr L 2016/79
PDF-dokument Tillgodoräknandeordning för Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare på Utbildningsstöd
Fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2019-11-07. Dnr L 2019/109. Granskad 2020-04-01


Tillbaka till kategorier

uppdaterad

Kontakt

Dela