Sök

Dokumentarkiv – visa kategori

Övergripande dokument

PDF-dokument Anvisningar för forskningsdatahantering
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslut av rektor 2021-09-27. Dnr L 2021/122
PDF-dokument Anvisningar för hantering av klagomål, omprövning och överklagan vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Utbildningshandläggare vid Utbildningsstöd
Beslut av högskoledirektör 2021-10-08. Dnr L 2021/125
PDF-dokument Anvisningar för remisshantering
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslut av högskoledirektör 2022-06-03. Dnr L 2022/33
PDF-dokument Anvisningar för styrdokument på Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslut av högskoledirektör 2020-12-21, Dnr L 2020/103
PDF-dokument Arbetsordning för Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslutad av högskolestyrelsen 2020-06-08. Dnr L 2018/42. Arbetsordningen innehåller organisationsplan, högskolestyrelsens beslutsordning och ordning för handläggning av beslutsärenden.
PDF-dokument Brandskyddspolicy
Dokumentansvarig: Fastighetschef
Beslut av förvaltningschef 2013-05-13. Dnr L 2013/42. Granskad 2020-04-15
PDF-dokument Digitaliseringsstrategi. Mål och delmål 2020-2025
Dokumentansvarig: Högskoledirektör
Beslut av rektor 2020-03-16. Dnr L 2018/146. Granskad 2020-03-16
PDF-dokument Forskarutbildningsutskottet och dess sammansättning
Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningshandläggare
Beslut av Forsknings- och utbildningsnämnden 2022-04-20. Dnr L 2020/119
PDF-dokument Forsknings- och utbildningsnämndens besluts- och delegationsordning
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslutad av Forsknings- och utbildningsnämnden 2020-10-08. Dnr L 2020/117
PDF-dokument Gestaltningsmanual
Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare
Beslut av rektor 2020-01-20. Dnr L 2013/116.
PDF-dokument Grafisk manual
Dokumentansvarig: Kommunikationschef
Beslutad av rektor 2013-11-19. Reviderad i januari 2015 samt maj 2019. Dnr L 2013/116. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Högskolan i Halmstad mot 2030 - vision, målbilder och strategier
Dokumentansvarig: Kommunikationschef
Beslutad av högskolestyrelsen 2019-04-05. Dnr L 2019/51. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Högskoledirektörens besluts- och delegationsordning
Dokumentansvarig: Handläggare
Beslut av högskoledirektör 2021-05-21. Dnr L 2021/57
PDF-dokument Kommunikationspolicy
Dokumentansvarig: Kommunikationschef
Beslut av rektor 2020-03-16. Dnr L 2020/28. Granskad 2020-03-16
PDF-dokument Mål och riktlinjer för central studie- och karriärvägledning
Dokumentansvarig: Studie- och karriärvägledare
Beslut av högskoledirektör 2020-01-27. Dnr L 2020/17. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Ordning för inrättande av studentkår
Dokumentansvarig: Högskolejurist
Beslut av rektor 2015-12-14. Dnr 10-2010-417. Granskad 2020-04-22
PDF-dokument Policy för forskningsdata
Dokumentansvarig: Bibliotekschef
Beslut av rektor 2021-03-22. Dnr L 2021/35
PDF-dokument Regler för flaggning
Dokumentansvarig: Fastighetschef
Beslut av högskoledirektör 2019-02-04. Dnr L 2019/13. Granskad 2020-04-15
PDF-dokument Regler för styrdokument
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslutade av rektor 2020-12-21. Dnr L 2020/102
PDF-dokument Rektors besluts- och delegationsordning
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslut av rektor 2022-04-25. Dnr L 2020/164
PDF-dokument Riktlinjer för användning av svenska och engelska språket i Högskolan i Halmstads kommunikation
Dokumentansvarig: Kommunikationschef
Beslut av förvaltningschefen 2015-05-07. Dnr I 2015/7. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer för hantering av information
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av högskoledirektör. Dnr I 2018/65. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Riktlinjer för studentinflytande
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslut av rektor 2020-06-22, uppdaterat 2021-10-25. Dnr L 2018/181
PDF-dokument Riktlinjer för telefoni vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: IT-handläggare
Beslut av högskoledirektör 2018-10-18. Dnr L 2016/64. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Rutin för personalmeddelanden via e-post / Procedures for staff messaging via email SV/ENG
Dokumentansvarig: Kommunikationschef
Beslut av kommunikationschef 2017-05-18. Dnr I 2017/56. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Säkerhetspolicy
Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare
Beslutad av högskolestyrelsen 2004-06-17. Dnr 19-2004-2111. Granskad 2020-04-15
PDF-dokument Utvecklingsplan för internationalisering 2021–2025
Dokumentansvarig: Vice rektor
Beslutad av rektor 2021-06-21. Dnr L 2021/60
PDF-dokument Varumärkes- och kommunikationsplattform
Dokumentansvarig: Kommunikationschef
Beslut av rektor 2021-08-23. Dnr L 2016/110


Tillbaka till kategorier

uppdaterad

Kontakt

Dela