Sök

Dokumentarkiv – visa kategori

Arbetsmiljö

PDF-dokument Anmälan om arbetsskada eller tillbud, personal
Dokumentansvarig:
länkat från helpdesk
PDF-dokument Anmälan om arbetsskada eller tillbud, student
Dokumentansvarig:
Formulär, länkat från helpdesk
PDF-dokument Anvisningar för fördelning av arbetsmiljö- inklusive brandskyddsuppgifter
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslut av rektor 2022-11-07. Dnr L 2021/40
PDF-dokument Anvisningar för hantering av trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier
Dokumentansvarig: Koordinator på HR
Beslutad av rektor 2022-11-07. Dnr L 2022/138
PDF-dokument Anvisningar för hantering och förebyggande av hot- och våldssituationer
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslut av rektor 2021-03-22. Dnr L 2020/36
PDF-dokument Krisorganisation
Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare
Beslutad av rektor 2017-06-19. Dnr L 2014/15. Granskad 2020-04-15
PDF-dokument Medarbetarpolicy - Vi gör varandra bättre!
Dokumentansvarig: HR-chef
Beslutad av rektor 2020-03-02, Dnr L 2020/22. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Policy för arbetsmiljö och lika villkor
Dokumentansvarig: HR-chef
Beslut av högskolestyrelsen 2020-04-29. Dnr L 2020/61
PDF-dokument Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehalibitering
Dokumentansvarig: HR-specialist
Beslutade av rektor 2004-12-10, reviderade 2012-10-23. Dnr 10-2004-3710. Granskad 2020-04-17
PDF-dokument Riktlinjer för anställda avseende alkohol- och drogfri arbetsmiljö
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslut av rektor 2020-03-30. Dnr L 2020/34
PDF-dokument Riktlinjer för studenter avseende alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)
Dokumentansvarig: Studieadministrativ chef
Beslutade av rektor 2019-02-11. Dnr L 2019/11. Granskad 2020-08-06.
PDF-dokument Rutin för uppgiftsfördelning till laborationsansvarig
Dokumentansvarig: HR-specialist
Beslut av rektor 2016-12-19, Dnr P 2016/44. Granskad 2020-04-22
PDF-dokument Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt likavillkorsarbetet avseende arbetsförhållanden
Dokumentansvarig: HR-specialist
Beslut av rektor 2018-01-22, Dnr P 2016/45. Granskad: 2020-04-01
PDF-dokument Studentpolicy - Vi gör varandra bättre! Regler och förväntningar kopplat till studiemiljö/arbetsmiljö
Dokumentansvarig: HR-strateg
Beslutad av rektor 2020-10-12, Dnr L 2020/111


Tillbaka till kategorier

uppdaterad

Kontakt

Dela