Sök

Dokumentarkiv – visa kategori

Arkiv och diarieföring

PDF-dokument Diarieplan
Dokumentansvarig: Arkivarie
Beslutad av högskoledirektör 2018-06-25. Dnr I 2014/56. Granskad 2020-04-16
PDF-dokument Dokumenthanteringsplan
Dokumentansvarig: Arkivarie
Beslut av högskoledirektör 2020-04-02. Dnr I 2014/57
PDF-dokument Gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse
Dokumentansvarig: Arkivarie
Beslutat av förvaltningschef 2015-01-14. Dnr I 2015/2. Granskad 2020-04-16
PDF-dokument Gemensamma regler för arkivvården vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Arkivarie
Beslutade av högskoledirektör 2016-05-10. Dnr L 2016/87. Granskad 2020-04-16
PDF-dokument Klassificeringsstruktur
Dokumentansvarig: Arkivarie
Beslut av högskoledirektör 2018-06-25. Dnr I 2014/55. Granskad 2020-04-16
PDF-dokument Post- och e-postrutiner vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Registrator
Beslut av högskoledirektör 2017-01-26, Dnr I 2017/36 . Granskad 2020-04-16
PDF-dokument Strategi för bevarande av elektroniska handlingar
Dokumentansvarig: Arkivarie
Beslut av förvaltningschef 2015-04-27. Dnr I 2015/5. Granskad 2020-04-16
Övriga blanketter samt lathundar finns numera på insidan under Registratur & arkiv
Dokumentansvarig: Registrator & Arkivarie


Tillbaka till kategorier

uppdaterad

Kontakt

Dela