Sök

Dokumentarkiv – visa kategori

Kvalitet

PDF-dokument Kvalitetspolicy
Dokumentansvarig: Kvalitetsrådets ordförande
Beslutad av högskolestyrelsen 2019-12-06. Dnr L 2018/68. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Plan för jämställdhetsintegrering 2022-2024
Dokumentansvarig: Programchef för jämställdhetsintegrering
Beslut av rektor 2022-04-25. Dnr L 2022/38
PDF-dokument Riktlinjer för granskning av examensarbete
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslutad av rektor 2020-11-02. Dnr L 2020/154
PDF-dokument Riktlinjer för kvalitetsrådet
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslut av rektor 2020-06-01. Dnr L 2020/72
PDF-dokument Riktlinjer för uppföljning av forskning
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslutade av rektor 2020-01-20. Dnr L 2018/152. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer för uppföljning av fristående kurser
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslut av rektor 2020-06-15. Dnr L 2020/82
PDF-dokument Riktlinjer för uppföljning av utbildning på forskarnivå
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslut av rektor 2021-12-20. Dnr L 2018/103
PDF-dokument Riktlinjer för uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslut av rektor 2022-05-30. Dnr L 2017/90
PDF-dokument Riktlinjer för utvärdering av utbildning på forskarnivå
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslut av forsknings- och utbildningsnämnden 2022-02-08. Dnr L 2022/15
PDF-dokument Riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslut av forsknings- och utbildningsnämnden 2021-11-11. Dnr L 2018/50
PDF-dokument Riktlinjer för verksamhetsstödets systematiska kvalitetsarbete
Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare
Beslut av högskoledirektör 2018-12-20. Dnr L 2018/193. Granskad 2020-04-01


Tillbaka till kategorier

uppdaterad

Kontakt

Dela