Sök

Dokumentarkiv – visa kategori

Personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet

PDF-dokument Hantering av personuppgiftsincidenter vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Dataskyddsombud
Beslut av högskoledirektör 2018-06-21. Dnr L 2018/83. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Anskaffning av IT-lösning
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/61. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Granskning och uppföljning av informationssäkerheten
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/64. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Incidenthantering med avseende på informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av IT-chef 2019-01-22. Dnr I 2018/62. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Informationsklassning
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/59. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Kontinuitetsplan för IT
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/63. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Riskbedömning med avseende på informationssäkerhet
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/60. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Policy för behandling av personuppgifter
Dokumentansvarig: Dataskyddsombud
Beslutad av rektor 2018-05-21. Dnr L 2018/61. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Riktlinjer för informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av högskoledirektör 2018-10-18. Dnr L 2018/128. Granskad 2020-04-06


Tillbaka till kategorier

uppdaterad

Kontakt

Dela