Sök

Dokumentarkiv – visa kategori

Forskning och utbildning på forskarnivå

PDF-dokument Anvisningar vid misstanke om avvikelser från god forskningssed
Dokumentansvarig: Chef för Högskolekansliet
Fastställd av rektor 2021-06-21. Dnr L 2021/85
PDF-dokument Forskningsstrategi 2022-2030
Dokumentansvarig: Rektors handläggare
Beslut av högskolestyrelsen 2021-09-28. Dnr L 2021/118
PDF-dokument Regler för finansiering av studier på forskarnivå
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställda av rektor 2018-09-10. Dnr L 2017/163. Granskad 2020-04-03
PDF-dokument Regler för förlängning av doktoranders anställnings- och studietid vid vissa förtroendeuppdrag
Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningshandläggare
Beslut av rektor 2021-11-08. Dnr L 2021/138
PDF-dokument Riktlinjer för examination på forskarnivå
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden 2015-09-29, senast reviderad 2020-11-12. Dnr L 2015/131
PDF-dokument Riktlinjer för forskningsetiska rådet
Dokumentansvarig: Kanslichef
Beslut av rektor 2021-04-12. Dnr L 2021/43
PDF-dokument Riktlinjer för framställning och distribution av doktorsavhandling och licentiatuppsats
Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningshandläggare vid Högskolekansliet
Fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2021-05-06. Dnr L 2021/59
PDF-dokument Riktlinjer för förhandsgranskning av licentitatuppsats och doktorsavhandling
Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningshandläggare vid Högskolekansliet
Fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2021-11-16. Dnr L 2015/120
PDF-dokument Riktlinjer för handledning i utbildning på forskarnivå
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden 2020-12-11. Dnr L 2015/17. Granskad 2020-04-03
PDF-dokument Riktlinjer för indragning av resurser för forskarstuderande
Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningshandläggare
Fastställda av rektor 2019-06-10. Dnr L 2019/56. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer för inrättande av forskningsprogram
Dokumentansvarig: Utredare vid Högskolekansliet
Beslut av Forsknings- och utbildningsnämnden 2021-10-07. Dnr L 2021/131
PDF-dokument Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå
Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningshandläggare
Fastställd av rektor 2020-12-21. Dnr L 2018/154. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer för inrättande och nedläggning av forskningsmiljö
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslut av rektor 2017-02-13. Dnr L 2017/33. Granskad 2020-04-03
PDF-dokument Riktlinjer för kursplaner i utbildning på forskarnivå
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2020-12-11. Dnr L 2017/205. Granskad 2020-04-03
PDF-dokument Riktlinjer för uppföljning av forskarstuderande och den individuella studieplanen
Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningshandläggare vid Högskolekansliet
Beslut av forsknings- och utbildningsnämnden 2022-04-05. Dnr L 2022/47
PDF-dokument Riktlinjer för utformning av allmän studieplan för ämne på forskarnivå
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2020-12-11. Dnr L 2014/108. Granskad 2020-04-01
PDF-dokument Riktlinjer för utformning av kursvärderingar för utbildning på forskarnivå
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Beslut av forsknings- och utbildningsnämnden 2020-10-08. Dnr L 2020/134
PDF-dokument Riktlinjer för utseende av hedersdoktor
Dokumentansvarig: Handläggare vid Högskolekansliet
Fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2016-02-24. Dnr 69-2011-1361. Granskad 2020-04-03


Tillbaka till kategorier

uppdaterad

Kontakt

Dela