Sök

Dokumentarkiv – visa kategori

IT-frågor

PDF-dokument Beslut om riktlinjer för användande av hh.se-adresser och inkoppling på HH:s nätverk för studentorganisationer
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av IT-chefen 2009-08-10. Dnr 2009-01154. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Regler för inloggningstjänster och lösenord
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av IT-chef 2017-05-22. Dnr I 2017/55. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Riktlinjer för användning av IT-resurser
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslut av högskoledirektör 2018-10-18. Dnr I 2018/68. Granskad 2020-04-06
PDF-dokument Rutin för återtagande av epostmeddelande
Dokumentansvarig: IT-handläggare
Beslut av högskoledirektör 2020-04-02. Dnr I 2020/30.
PDF-dokument SWAMID Service Definition
Dokumentansvarig: IT-handläggare
Beslut av IT-chef 2020-05-25. Dnr I 2020/36
PDF-dokument Systemförvaltningsmodell för Högskolan i Halmstad
Dokumentansvarig: Informationssäkerhetsstrateg
Beslutad av högskoledirektör 2020-01-15. Dnr L 2015/10. Granskad 2020-04-06


Tillbaka till kategorier

uppdaterad

Kontakt

Dela