Högskolan firar akademisk högtid

Vid en akademisk högtid högtidlighålles och hyllas de akademiska framsteg som har gjorts på ett lärosäte. Nya professorer installeras, nya doktorer promoveras och andra akademiska framgångar uppmärksammas.

Under förmiddagen håller de professorer som ska installeras föreläsningar och på eftermiddag är det dags för högtidsceremonin.

Alla hälsas välkomna till föreläsningar och ceremoni.

08.50-09.00 Välkomstanförande, Magnus Jonsson, professor i realtidsdatorsystem

09.00-09.20: Eva-Carin Lindgren, professor i idrottsvetenskap inriktning hälsopromotion
En idrottsvetenskaplig karriär avgörande händelser och vägval

09.25-09.45: Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap
Medier och reklam ett lyckligt eller olyckligt äktenskap?

09.50-10.10: Lena-Karin Erlandsson, professor i arbetsterapi
En görandedetektivs dagbok: Om att förstå vardagen för att kunna förändra och må bättre

10.10-10.30: Paus

10.35-10.55: Mark Dougherty, professor i informationsteknologi
A rondo on structure in AI-major (föreläsningen hålls på engelska)

11.00-11.20: Pernilla Ouis, professor I social arbete
Framtida forskningsområden inom hållbart socialt arbete

11.25-11.45: Henrika Jormfeldt, professor i omvårdnad
Hästen som hälsofrämjare i omvårdnad vid psykisk ohälsa

11.45-11.55: Avslutning

16.00: Högtidsceremoni