Avslutningshögtid

Varje år genomför Högskolan en gemensam avslutningshögtid i samband med läsårets slut. Vi planerar för att du som avslutar dina programstudier vid Högskolan i Halmstad under läsåret 2020/2021 ska kunna fira din examen på ett festligt sätt fredagen den 4 juni 2021. Vi vet ännu inte i vilken form avslutningshögtiden kan arrangeras med tanke på den pågående pandemin. Du kan hålla dig uppdaterad via hh.se/avslutning då vi uppdaterar informationen löpande.

Avslutningshögtiden är också finalen på terminens sista vecka, avslutningsveckan, då många stipendier delas ut, programavslutningar och examensmässor arrangeras.