Sök

Kulturutbildning för alla? Estetiskt lärande och social hållbarhet

Välkommen till 2022 års konferens inom NEÄL Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning.
Nu samlas vi, efter tre års uppehåll, för att ta del av aktuell forskning och erfarenheter inom området estetik och lärarutbildning. Konferensen riktar sig till forskare, lärarutbildare och andra med intresse för estetik och lärande inom högre utbildning och äger rum på campus på Högskolan i Halmstad.

Anmälan: Senast den 19 september 2022.