Sök

Ideas: Maktens kvinnor med Jenny Madestam, docent i statsvetenskap

Välkommen till ett föredrag följt av samtal om villkoren att vara kvinna och politisk makthavare. Kvinnliga ledare har ett ständigt ifrågasatt ledarskap och upplever sig ofta verka på andra villkor än sina manliga kollegor.

Trots att kvinnor i Sverige har haft rösträtt i 100 år, är det bara vid ett fåtal tillfällen som riksdagspartier har letts av kvinnor. I sin intervjubaserade bok Maktens kvinnor skildrar Jenny Madestam kvinnors upplevelser och erfarenheter i rollen som partiledare en position där deras ledarskap och personlighet ofta ifrågasätts.