Sök

Slutseminarium för Harrison John

Välkommen till Harrison Johns, doktorand i innovationsvetenskap, digitala slutseminarium.

Zoom mötes-ID 569 685 0617.

Opponenter:
Danica Djuric Ilic, Linköpings universitet
Fabio Gama, Högskolan i Halmstad

Handledare:
Mike Danilovic, Högskolan i Halmstad
Jasmine Lihua Liu, Linköpings universitet, Jönköpings universitet och Shanghai Dianji universitet
Arne Nåbo, Statens väg- och transportforskningsinstitut