Sök

Panoramadagen

Panoramadagen är ett nytt koncept på Högskolan som går ut på att studenter i årskurs två får lyssna till presentationer av forskare från Högskolan om den forskning som bedrivs vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.