Sök

Fjärrvärmeforskning för ett varmare Europa

Kan fjärrvärmeforskning bidra till ett mer hållbart energisystem i framtiden? Professor Urban Persson berättar om fjärrvärmegruppen vid Högskolan i Halmstad och dess arbete under de senaste 15 åren för att öka förståelsen för fjärrvärmens möjligheter i Europa.
Urban Persson är professor i förnybara energisystem på Akademin för företagande, innovation och hållbarhet vid Högskolan i Halmstad.


?