Sök

Ideas: E-sport och samhälle

Vill du veta mer om e-sportens roll i samhället? Som en del av jubileet bjuder den framgångsrika föreläsningsserien Tankesmedjan Ideas in till ett fördjupande samtal om e-sport. Vi lyfter fram kunskaper kring e-sport som samhällsfenomen, kulturellt uttryck, innovationsarena, sport och dess plats i utbildningssystemet.