Sök

Workshop: Hur skapar vi ett multifunktionellt våtmarkslandskap?

Välkomna till en workshop inom Naturvårdsverkets forskningssatsning Våtmarkers ekosystemtjänster där forskare presenterar nya råd om våtmarksanläggning och restaurering. Workshopen riktar sig till åtgärdssamordnare, länsstyrelsernas våtmarkshandläggare, samordnare och andra våtmarksintresserade.

Observera att vi inte har plats för fler än 45 deltagare för detta tillfälle! Det är först till kvarn som gäller.

Arrangörer
SLU, Hushållningssällskapet, Högskolan i Halmstad och Naturvårdsverket.