Sök Stäng

Årlig konferens: International Place Branding Association (IPBA)

Med utgångspunkt i den tidigare framgången från IPBA:s konferenser (London 2016, Swansea 2017, Macao 2018, Volos 2019, Barcelona 2021, Aix-en-Provence 2022), kommer den 7:e IPBA-konferensen att hållas i Helsingborg. Värd för konferensen är Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet i samarbete med Institutionen för tjänstestudier, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Kristianstad.

Konferensen syftar till att sammanföra forskare, praktiker och studenter inom platsvarumärke och relaterade områden (nation branding, offentlig diplomati, city branding, country branding, destination branding). Det är det främsta verktyget för att främja målen för International Place Branding Association, som inkluderar att tillhandahålla ett forum för utbyte av idéer kring teori och praktik för platsmarknadsföring, länka samman medlemmarna i den internationella communityn på ett fördelaktigt sätt, föra forskare och praktiker närmare varandra och främja professionaliseringen av området.