Sök

Anmälan öppnar specialistsjuksköterskor hösten 2024

Från den 15 februari till och med den 15 mars kan du söka till våra specialistsjuksköterskeutbildningar för hösten 2024. Du hittar mer information om utbildningarna på vår webbplats eller antagning.se.