Sök

Disputation Galina Sidorenko

Avhandlingens titel:
Cooperative Automated Driving for Enhanced Safety and Ethical Decision-Making

Ordförande för disputationsakten:
Professor Mark Dougherty, Högskolan i Halmstad

Opponent:
Professor, Jérôme Härri, Eurocom

Ledamöter i betygsnämnden:
Professor, Elisabeth Uhlemann, Mälardalens universitet
Professor, Erik Ström, Chalmers
Professor, Nikolaus Pappas, Linköpings universitet

Handledare:
Professor, Alexey Vinel, Karlsruhe Institute of Technology

Biträdande handledare: Lektor Johan Thunberg, Lunds Universitet

Välkommen!