Sök Stäng

Undervisning och handledning

Biblioteket erbjuder undervisning och handledning i informationssökning och referenshantering.

Bibliotekets undervisning

Vi utformar undervisning tillsammans med lärare för att hjälpa studenterna att uppnå de lärandemål som rör informationssökning.

Innehåll

Ofta genomförs undervisning flera gånger i samma utbildningsprogram. Då bör en progression finnas i innehållet. De undervisande bibliotekarierna arbetar aktivt för såväl integration som progression.

Det är viktigt att undervisningen kopplas till uppgifter i kursen där informationskompetens behövs, till exempel uppsatsarbete.

Exempel på innehåll

  • sökstrategi
  • relevanta informationskällor
  • källkritik och sökkritik
  • att värdera sökresultat
  • att tolka och hantera referenser.

Vi undervisar även på engelska.

Kontakt

Om du som lärare vill att vi undervisar på din utbildning använder du formuläret. Förfrågan ska göras minst 4 veckor innan önskat lektionstillfälle.

Två personer skriver på bärbara datorer i biblioteksmiljö

Photo by NEC Corporation of America with Creative Commons license.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt