Sök

Undervisning och handledning

Biblioteket erbjuder undervisning och handledning i informationssökning och referenshantering.

Bibliotekets undervisning

Vi utformar undervisning tillsammans med lärare för att hjälpa studenterna att uppnå de lärandemål som rör informationssökning.

Innehåll

Ofta genomförs undervisning flera gånger i samma utbildningsprogram. Då bör en progression finnas i innehållet. De undervisande bibliotekarierna arbetar aktivt för såväl integration som progression.

Det är viktigt att undervisningen kopplas till uppgifter i kursen där informationskompetens behövs, till exempel uppsatsarbete.

Exempel på innehåll

  • sökstrategi
  • relevanta informationskällor
  • källkritik och sökkritik
  • att värdera sökresultat
  • att tolka och hantera referenser.

Vi undervisar även på engelska.

Kontakt

Om du som lärare vill att vi undervisar på din utbildning använder du formuläret på Insidan. Förfrågan ska göras minst 4 veckor innan önskat lektionstillfälle.

Två personer skriver på bärbara datorer i biblioteksmiljö

Photo by NEC Corporation of America with Creative Commons license.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt