Sök

Förfrågan om biblioteksundervisning

Förfrågan ska göras minst 4 veckor innan önskat lektionstillfälle.Om kursen inte ingår i något program – skriv Enstaka kurs eller Annat.


Akademi * (obligatorisk)
Akademi

Tidigare undervisning * (obligatorisk)
Har studenterna varit hos oss tidigare för undervisning i informationssökning?
Tidigare undervisning
Vilken uppgift ska informationssökningen vara knuten till (t. ex. uppsats, examensarbete, metodkurs)?

Vad anser du att studenterna främst behöver lära sig?

Vilka lärandemål i kursplanen är knutna till informationssökning?
Närvarolista
NärvarolistaGe förslag på datum och tid för undervisningstillfället. Ange gärna alternativ, tänk på eventuell gruppindelning. För undervisning i bibliotekets lektionssal gäller max 15 studenter per grupp.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt